PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชาย ใช่หรือไม่ใช่คับ

[ สมาชิก : cholapoom - 29/09/2009 - 04:53 ] User

คือว่า  พี่ผมเค้าเป็นม้าทรงคับพี่ผมถามผมว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ผมบอกผู้หญิงแก่บอกไม่ใช่ผู้ชายแล้วชื่อ

ก็ไม่ได้เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมแต่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอินคับ

เพราะแก่ไปอ่านตำราในอ๊ามมาเหนพี่ผมเล่าให้ฟังว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายตอนนั้นจะแต่งงานกับหญิงองค์หนึ่งแต่แกไม่

อยากแต่งงานแกอยากจะไปหาความรู้เป็นพุธศาสานาแกก็เลยปลอมตัวเปนหญิง

ผมก็เลยงงแต่ผมก็ไม่เชื่อน่ะคับผมว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงถูกแล้ว

ถ้าผิดประกาศใดก็อย่ามาว่าผมน่ะ ผมไม่รู้จริงๆ รู้แต่ว่าเป็นผู้หญิง

ก็เลยมาทามผู้รู้ดูคับ
[ chenau - 30/09/2009 - 15:34 ] User

ตอนที่ท่านเกิด

เกิดจากน้ำตาของพระอมิตาภพุทธเจ้าจากน้ำตาข้างขวา(ข้างซ้ายออกมาเป็นพระนางตารา)(ซ้ายตารา-ขวาอวโลกิเตศวร)

พระอวโลกิเตศวรปรากฏเป็นบุรุษเพศ

และบางตำนานเล่าว่าพระอวโลกิเตศวรลงชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นองค์ชาย มีจิตใจใฝ่ธรรมะออกบวช  และต่อมาได้เป็นเทพใช้ร่างหญิงโปรดสตว์เพื่อแสดงความเมตตา

ชาติสุดท้ายลงมาเกิดเป็นองค์หญิงเมี่ยวซ่าน(ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่าน)จึงปรากฎเป็นสตรีเพศนั่นเอง...กลายเป็นเจ้าแม่กวนอิม

แต่อย่างไรก็ตามพระโพธิสัตว์ถือว่านวเพศหรือไม่มีเพศจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เพื่อแสดงถึงความเมตตากรุณาและโปรดสัตว์โลก  นั่นคือสภาวะโพธิญาณ

ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
 
  No Image ผู้โพส : cholapoom
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ cholapoom ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
29/09/2009 - 04:53

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : toon30383 - 30/09/2009 - 09:21 ] User

ที่ผมได้ยินมา เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายน่ะครับ แต่เป็นผู้หญิงนี้เพราะอะไรผมจำไม่ได้แล้ว จำได้แค่นี้ครับผม
 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 1)
ผู้โพส : toon30383 สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
30/09/2009 - 09:21

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : asdfgh - 30/09/2009 - 10:29 ] User
เรื่องราวของพระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่หลายสำนวน บ้างก็ว่ามีธรรมกายเป็นบุรุษ บ้างก็ว่าเป็นสตรี มีการวิจารณ์ไปต่างๆกัน ก็เพราะคนทั่วไปยังไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งในสัทธรรมปุณฑริกสูตร(ฝ่าฮัวจิง)สรรพสัตว์ที่ทุกข์ยาก มีจิตศัรทธาสวดพระนามพระโพธิสัตว์จะสดับฟังเสียงนั้นล้วนจะได้รับการหลุดพ้นนั่นคือพระนามกวนอิม พระธรรมาจารย์อิ้นกวงกล่าวว่า พระโพธิสัตว์กวนอิมประสูติมาท่ามกลางกัลป์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านานแล้ว ทรงพระนามว่า พระสัตธธัมปรัชญาพุทธเจ้า ( นามว่าเจิ้นฝาหมิงฝ่อ) ด้วยใจที่เมตตากรุณาอย่างยิ่ง


 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 2)
ผู้โพส : asdfgh สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
30/09/2009 - 10:29

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : asdfgh - 30/09/2009 - 10:48 ] User
ต่อนะ   แม้จะประทับอย่างสงบ ณ ดินแดนที่สว่างไสวก็ตาม ก็อดที่จะเสด็จลงมาโปรด ณ ไตรภูมิโลกไม่ได้ ถึงแม้พระองค์จะเป็น พุทธกาย หากแต่เสด็จลงมาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อสดับฟังเสียงกับผู้มีบุญสัมพันธ์พระโพธิสัตว์ แม้จะเฝ้าพระอมิตาภะพุทธเจ้าเสมอ หากแต่จะทรงโปรดทั่วทิศ โดยอวตารมาในรูปบุคคลซึ่งเหมาะสม ต่อการช่วยเหลื่อตามแต่โอกาสและสถานการณ์ (ตรงนี้และที่เป็นทีมาของการยกบุคลาธิษฐานยกเอาบุคคลเป็นที่ตั้งของประวัติต่างๆท่านจึ่งมีถึง 84 ปาง )ท่านจะเป็นหญิงหรื่อชายไม่สำคัญเท่ากับการเสียสระของพระแม่กวนอิมแปลว่า ผู้รู้ผู้ตื่นเสมอ  ที่มาจากหนังสื่อกินไม่หมด ขอขอบคุณ


 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 3)
ผู้โพส : asdfgh สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
30/09/2009 - 10:48

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : DeeJai - 7/10/2009 - 07:20 ] User
เจ้าแม้กวนอิมนะคับ หรือที่เรียกกันว่า ปุดจ้อ

อยากจะบอกให้ฟังชัดๆนะ ตัวมนุษย์มีกิเลศ มีความอยาก และยังต้องรับใช้เวรกรรมที่ก่อมาตั้งแต่ชาติก่อน

พระโพธิสัตว์กวนอิม ถ้าขึ้นว่าองค์พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ หมายถึง บุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล มีพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากตามความเชื่อในฝ่ายเถรวาท และมหายาน แต่มีความแตกต่างกันไป

โพธิสัตว์ มีภาษาต่างๆ มีดังนี้

สันสกฤต = โพธิสตฺตฺว
บาลี = โพธิสตฺต
ภาษาจีน = 菩萨
ญี่ปุ่น = 菩薩 (bosatsu)
เกาหลี = 보살 (bosal)
ทิเบต = changchub sempa (byang-chub sems-dpa')
เวียดนาม = Bồ Tát
อักษรโรมัน โดยทั่วไป สะกด "Bodhisattva"

บารมี ๓o ทัศ

บารมี หมายถึง การกระทำที่ประเสริฐ การกระทำที่ประกอบด้วยกุศลเจตนาคุณงามความดีที่ควรกระทำ คุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญมา คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่ เป็นธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งช่วย เหลือเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงซึ่งโพธิญาณ

บารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ คือ

1. ทานบารมี หมายถึง การสละออก การให้ต่างๆ
2. ศีลบารมี หมายถึง การรักษาศีลให้เป็นปกติ ถ้าเป็นฆราวาสก็ถือศีล 5 ถ้าเป็นนักบวชก็ถือศีล 8 ขึ้นไป
3. เนกขัมมะบารมี หมายถึง การออกบวช (หากฆราวาสถือศีล๘ ก็นับเป็นเนกขัมบารมีได้เช่นกัน เพราะเป็นการกระทำเพื่อละกาม)
4. ปัญญาบารมี หมายถึง การกระทำเพื่อเพิ่มปัญญา
5. วิริยะบารมี หมายถึง การกระทำที่ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้ง สัมมัปปธานหรือความเพียรที่ถูกต้อง มี 4 อย่างคือ
o สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น
o ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
o ภาวนาปธาน เพียรทำบุญให้เกิดขึ้น
o อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาการทำบุญไว้ต่อเนื่อง
6. ขันติบารมี หมายถึง การอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ
7. สัจจะบารมี หมายถึง การรักษาคำพูด ไม่กลับกลอก แม้ว่าจะต้องสละบางสิ่งเพื่อรักษาคำพูดไว้
8. อธิษฐานบารมี หมายถึง การตั้งมั่นในปรารถนา ตั้งจิตมั่นต่อคำอธิษฐาน
9. เมตตาบารมี หมายถึง มีความรักต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกอย่างเท่าเทียม ประดุจมารดารักบุตร
10. อุเบกขาบารมี หมายถึง การวางเฉย การปล่อยวางในสิ่งที่ผิดพลาด ในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ วางเฉยในความทุกข์ของตน
ซึ่งในแต่ละบารมีนั้นแบ่งย่อยเป็น 3 ขั้น ได้แก่

บารมีขั้นต้น คือ เนื่องด้วยวัตถุ และทรัพย์นอกกาย เช่น การสละทรัพย์ช่วยผู้อื่น จัดเป็น ทานบารมี รักษาศีลแม้ว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง จัดเป็น ศีลบารมี หรือ ยอมถือบวชโดยไม่อาลัยในทรัพย์สิน จัดเป็น เนกขัมบารมี เป็นต้น
บารมีขั้นกลางหรืออุปบารมี คือ เนื่องด้วยเลือดเนื้อ อวัยวะ เช่น การสละเลือดเนื้ออวัยวะแก่ผู้อื่น จัดเป็น ทานอุปบารมี การใช้ปัญญารักษาอวัยวะเลือดเนื้อของผู้อื่น จัดเป็น ปัญญาอุปบารมี การมีความเพียรจนไม่อาลัยในเลือดเนื้อหรืออวัยวะ จัดเป็น วิริยะอุปบารมี มีเมตตาต่อผู้ที่จะมาทำร้ายเลือดเนื้ออวัยวะของตน จัดเป็น เมตตาอุปบารมี หรือ มีความอดทนอดกลั้นต่อผู้ที่จะมาทำลายอวัยวะของตน จัดเป็น ขันติอุปบารมี เป็นต้น
บารมีขั้นสูงสุดหรือปรมัตถบารมี คือ เนื้องด้วยชีวิต เช่น การสละชีวิตเป็นทานแก่ผู้อื่น จัดเป็น ทานปรมัตถบารมี ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อจะรักษาคำพูด จัดเป็น สัจจปรมัตถบารมี ตั้งจิตไม่หวั่นไหวต่อคำอธิษฐานแม้จะต้องเสียชีวิต จัดเป็น อธิษฐานปรมัตถบารมี หรือ วางเฉยต่อผู้ที่จะมาทำร้ายชีวิตของตน จัดเป็น อุเบกขาปรมัตถบารมี เป็นต้น
ดังนั้น จึงรวมเป็นบารมี 30 ทัศ

จริยธรรม 10 ประการของพระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า ร่างกายจะมีโรคภัยไข้เจ็บ
พระโพธิสัตว์ ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภัยอันตราย
พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีอุปสรรคในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีมารขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ
พระโพธิสัตว์ ถือว่าทำงานให้นานที่สุด โดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลเร็ว
พระโพธิสัตว์ คบเพื่อน โดยไม่ปรารถนาจะได้รับผลประโยชน์จากเพื่อน
พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาว่า จะให้คนอื่นต้องตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่าง
พระโพธิสัตว์ ทำความดีกับคนอื่น โดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน
พระโพธิสัตว์ เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาว่าจะมีหุ้นส่วนด้วย
พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสี ติเตียนนินทาแล้ว ไม่ปรารถนาจะได้ตอบโต้

มหาปณิธาน 4
เราจะละกิเลสให้หมด
เราจะศึกษาสัจธรรมให้จบ
เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น
เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด

รายนามพระโพธิสัตว์ที่รู้จักกันดี
เจ้าแม่กวนอิม
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
พระนางตารา

หน้าจะรู้นะว่าไม่มีใครสามารถลงองค์พระโพธิสัตว์ได้หรอกนะ..........คงเข้าใจกัน


 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 4)
ผู้โพส : DeeJai สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
7/10/2009 - 07:20

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ศรัทธา - 13/10/2009 - 23:07 ] User

แนะนำให้หาหนังสือ "เบญจมหาโพธิสัตว์และกฤษดาภินิหาร กวนอิม" ของสำนักพิมพ์สุขภาพใจ มาอ่าน
๑๕-๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒ มีงานหนังสือที่กรุงเทพฯ ใครมีเพื่อนก็ฝากเพื่อนซื้อ เป็นหนังสือลดราคาขายเล่มละ 100 บาท

อ่านจบท่านจะได้รู้เรื่องของพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระโพธิสัตว์ที่สำคัญองค์อื่นๆ และได้รู้ถึงศาสนาพุทธนิกายมหายาน

  
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 5)
ผู้โพส : ศรัทธา สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
13/10/2009 - 23:07

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : takkinenemomo - 2/12/2009 - 05:59 ] User

บางก็ว่าชาย บางก็ว่าหญิง หากใครที่นับถือท่านเป็นอะไรก็นับถือไป แต่ห้ามนับถือท่านในทางที่ผิด เช่น นำม้าทรงท่านมาเป็นของเล่น
 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 6)
ผู้โพส : takkinenemomo สถานะ : สมาชิก

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
2/12/2009 - 05:59

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : chenau - 29/07/2010 - 03:55 ] User
南無大慈大悲觀世音菩薩

 
  No Image หัวข้อ : 1527-1 (No. 7)
ผู้โพส : chenau สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
29/07/2010 - 03:55

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 1527-1 | ตอบ : 7 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชาย ใช่หรือไม่ใช่คับ  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT