PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
รูปพุทธเจ้า 3 พระองค์

[ สมาชิก : anthonylove - 8/03/2007 - 15:50 ] User

ท่านใดมีรูปกิมซิ่น หรือ รูปวาด ของ พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ช่วยโพสต์ให้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า

ขออีกรูปด้วยแล้วกัน รูปโพธิสัตว์กวนอิม ไต่ซีจี่ พระพุทธ
[ชาย - 13/03/2007 - 20:21 - 203.113.76.12 ] Guest
อยากได้รูปของ โผวเลี้ยงผ่อสัก บุ้นซื่อผ่อสัก กิมกังผ่อสักด้วยคับ ขอบคุนคับ


 
  Member ผู้โพส : anthonylove
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ anthonylove ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
8/03/2007 - 15:50

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 9/03/2007 - 12:32 ] User

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ที่ชาวจีนได้สร้างขึ้นตามคติของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จะประกอบด้วย พระศากยมุนีพุทธเจ้า  พระอมิตาภะพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า โดยพระอมิตาภะพุทธเจ้านั้น ทรงเป็นพระธยานิพุทธ ทรงประทับ ณ พุทธเกษตร ทางด้านทิศตะวันตก (สุขาวดี) มีพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์เป็นผู้ช่วย คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์มหาสถามปราบต์  ในส่วนของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทรงประทับ ณ พุทธเกษตร ด้านทิศตะวันออก มีผู้ช่วย คือพระสุริยประภาโพธิสัตว์ และพระจันทรประภาโพธิสัตว์[ คนแซ่หลิม - 9/03/2007 - 12:34 ] User

三菩薩  -  阿弥陀佛  /  释迦牟尼佛  /  药师佛

  
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 1)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
9/03/2007 - 12:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 9/03/2007 - 12:53 ] User

พระอมิตาภะพุทธเจ้า  และ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์มหาสถามปราบต์ 

 [ คนแซ่หลิม - 9/03/2007 - 12:53 ] User
.

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 2)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
9/03/2007 - 12:53

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ลูกเจ้าพ่อเขาตก - 9/03/2007 - 13:51 ] Guest

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่เก่งทางด้านยาและรักษาโรค บางที่เราเรียกว่า เอี๊ยะซือฮุก

 
 
  No Image หัวข้อ : 0196-1 (No. 3)
ผู้โพส : ลูกเจ้าพ่อเขาตก สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
9/03/2007 - 13:51
203.147.0.44
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 9/03/2007 - 14:23 ] User
ฝ่ายมหายาน จะนับถือพระพุทธเจ้าสามพระองศ ์(ไตรรัตน์ของมหายาน) มีดังนี้

พระศากยมุนีพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้า (เจ้าชายสิทธัตถะ) ในฝ่ายหินยาน ชื่อจีนเรียกท่านว่า สิกแกเหม่านี้ฮุด

[ เด็กหาดใหญ่ - 9/03/2007 - 14:26 ] User
พระอมิตาภพุทธเจ้า พระพุทธผู้ให้แสงส่ว่างและอายุอันประมาณมิได้ ชื่อจีนเรียกท่านว่า อามีท้อฮุด

[ เด็กหาดใหญ่ - 9/03/2007 - 14:30 ] User
พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธผู้เป็นครูแห่งยารักษาโรค ชื่อจีนเรียกท่านว่า เอี๊ยะซือฮุด

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 4)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
9/03/2007 - 14:23

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ลูกเจ้าพ่อเขาตก - 9/03/2007 - 15:53 ] Guest
lสุดยอดครับ


 
  No Image หัวข้อ : 0196-1 (No. 5)
ผู้โพส : ลูกเจ้าพ่อเขาตก สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
9/03/2007 - 15:53
203.147.0.44
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : เด็กฉ้ายตึ๋ง (อยู่กรม) - 9/03/2007 - 16:06 ] Guest

โดยทั่วไป แล้ว

พระพุทธเจ้า ทั้งสามพระองค์ ที่ ปรากฎใน

วัดจีน ส่วนใหญ่ แล้วจะ เป็น

พระทีปังกรพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า(พระยูไลย์ฮุดจ้อ หรือ พระเซกเกียมมองนีฮุดจ้อ พระศรีอริยเมตรไตรพุทธเจ้า(หนี่เล่อฮุดจ้อ)

ซึ่งเป็ฯ พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ซึ่งพุทธลักษณะ ของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นั้นแตกต่างกันดังนี้

พระทีปังกรพุทธเจ้า พุทธลักษณะจะนั่งขัดสมาธิ ในมือถือลูกแก้ว หรือ ดอกบัว

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พุทธลักษณะจะนั่งขัดสมาธิ ในมือถือบาตร

พระศรีอาริยเมตรไตรพุทธเจ้า พุทธลักษณะจะนั่งขัดสมาธิ ในมือจะถือเจย์ดี

ครับ ลำพัง พระปฎิมา ของพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน และในอนาคตนั้น แทบทุกตำราจะตรงกัน

แต่ พระพุทธเจ้าในอดีตนั้น บางตำราบอกเป็ฯ พระทีปังกรพุทธเจ้า

บางตำราบอก เป็ฯ พระ เเภสัชคุรุเหลืองพุทธเจ้า หรือ ยังมีอีก หลายพระองค์

ทั้งนี้ หาก ค้นดู แล้ว จะพบว่า พระพุทธเจ้าในอดีตนั้นมีมากมาย

ดั่งเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา

ครับ ส่วนรูป บูชา อีกชุดหนึ่งนั้น

จะเป็น พระอมิตตาภพุทธเจ้า ครับ ซึ่งในหนังจีน ที่หลวงจีนมักอุทาน

หรือ รำพึงว่า อมิตตพุทธ นั้น หมายถึง พระ อมิตตภพุทธเจ้าพระองค์นี้นั่นเองครับ

เบื้องขวาของพระอมิตตภพุทธเจ้า เป็น พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ กวนซีอิมผ่อสัก

ส่วนเบื้องซ้ายของพระอมิตตภพุทธเจ้านั้น เป็น พระโพธิสัตว์มหาสถามปราบต์หรือ ไต่ซีจี้ผ่อสัีก

ครับก็ อย่างที่ โก๊คนแซ่หลิมได้ว่าไว้ครับ
 
  No Image หัวข้อ : 0196-1 (No. 6)
ผู้โพส : เด็กฉ้ายตึ๋ง (อยู่กรม) สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
9/03/2007 - 16:06
203.154.187.177
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 9/03/2007 - 16:26 ] User
ซี ฝ้า สาน เสิ่ง ประกอบด้วย

พระอมิตาภพุทธเจ้า องศ์ตรงกลาง ท่านได้ทรงอวตารหรือแบ่งภาคพระองศ์เองเกิดเป็น
“พระฌานิโพธิสัตว์” ดังนี้

พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (กวนอิมผ่อสัก) เป็นผู้ช่วยฝ่ายขวา

พระมหาสถามปราปต์มหาโพธิสัตว์ (ไต้ซีจี้ผ่อสัก) เป็นผู้ช่วยฝ่ายซ้าย ทรงเป็นผู้ช่วยในการบรรเทา ทุกข์แก่สรรพสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์แห่งดวงปัญญาที่สามารถรู้ถึงความต้องการทางสติปัญญาของทุกๆ คน ทรงมีอิทธิฤิทธิ์ปฎิหาริย์มาก

[ เด็กหาดใหญ่ - 9/03/2007 - 16:28 ] User
ต่อครับ

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 7)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
9/03/2007 - 16:26

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : อยากรู้ - 14/03/2007 - 12:21 ] Guest

แล้วพระยูไล อะครับ
 
  No Image หัวข้อ : 0196-1 (No. 8)
ผู้โพส : อยากรู้ สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
14/03/2007 - 12:21
124.120.225.106
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 14/03/2007 - 13:26 ] User
เรียน คุณอยากรู้ ครับ

พระยูไล คือ ตถาคต แปลว่า ผู้มาแล้วอย่างนั้น

พระยูไล เป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้าองศ์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ในหนังสือมนต์ของจีน จะใช้คำว่า ยีไล จะใช้ต่อท้ายพระนามของพระพุทธเจ้าโดยทั่วๆไปครับ

พระยูไล ก็คือ พระพุทธเจ้าแต่จะเป็นองศ์ไหนนั้นต้องมีชื่อตามหรือนำหน้าครับ
แต่ถ้าไมมีชื่อตามหรือนำหน้า ก็จะหมายถึง พระศากยมุนี ครับ


 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 9)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
14/03/2007 - 13:26

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 14/03/2007 - 15:24 ] User
พระสมันตภัทรีมหาโพธิสัตว์ ชื่อจีนเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก ทรงพญาคชสารเผือกหกงา เป็นเลิศในปณธานและหลักการปฎิบัติธรรม

[ เด็กหาดใหญ่ - 14/03/2007 - 15:27 ] User
พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เรียกชื่อจีนว่า บุ่งซู้ผ่อสัก ทรงพญาราชสีห์เขียว เป็นเลิศทางปัญญาและความกล้าหาญ

[ เด็กหาดใหญ่ - 14/03/2007 - 15:34 ] User
พระวัชรปาณมหาโพธิสัตว์ เรียกชื่อจีนว่า กิมกังผ่อสัก
กิมกัง แปลว่า วัชระ มีพระกายสีเขียว ถือวัชระเป็นอาวุธ สามารถเนรมิตกายได้หลายลักษณะ และเป็นผู้รักษาพระศาสนาครับ

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 10)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
14/03/2007 - 15:24

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ทนธัญ - 13/10/2007 - 10:04 ] User

สวัสดีครับ  ขอผมเป็นเหล่าถวยเทพเลยอิอิอิอิ 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 11)
ผู้โพส : ทนธัญ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
13/10/2007 - 10:04

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : kittpong - 13/11/2007 - 04:25 ] User

ชุดซาฮุกโจ้ว[ kittpong - 13/11/2007 - 04:28 ] User
ซุดซำป้อ

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 12)
ผู้โพส : kittpong สถานะ : สมาชิก

Reply Number 12 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 12
13/11/2007 - 04:25

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กข้างอ๊าม - 17/01/2008 - 07:39 ] User
.

 
  Member หัวข้อ : 0196-1 (No. 13)
ผู้โพส : เด็กข้างอ๊าม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 13 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 13
17/01/2008 - 07:39

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0196-1 | ตอบ : 13 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น รูปพุทธเจ้า 3 พระองค์  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team