PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
ประวัติท่านนาจาและพี่น้อง

[ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:21 ] User
ท่านนาจามีพี่น้องสามคน คือท่านกิมจาและท่านมู่จา


[ AA - 20/03/2007 - 16:26 ] User

นาจา เทพปราบมาร
            ภาพลักษณ์และเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมาของนาจานั้น แม่แต่หนู
เด็กเล็กแดงของจีนต่างก็รู้จักกันดี หนังสือที่บันทึกละเอียดที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวนี้ก็คือ รวมนิพนธ์เกี่ยวกับเทพเจ้าในสามศาสนา (พุทธ เต๋าและขงจื้อ)
ในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้


                นาจาเป็นร่างหนึ่งที่เง็กเซียนได้ลงมาจุติเป็นเซียนต้าหลัว ร่างสูง
เพียง 6 จ้างศรีษะจะมีกงจักร มีสามเศียรเก้าเนตร แปดกร มีอิทธิฤทธิ์พ่นควัน
เท้าเหยียบมังกร มือถือกฤษฎี เมื่อตวาดเสียงอันดังก้อง เหล่าเมฆาวลาหกถึง
กลับต้องสยบปฏิบัติตาม เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงให้นาจาลงมาจุติลงพื้นโลกเพื่อ
ปราบมารปีศาจ โดยให้นาจาจุติในครรภ์ของมเหสีของท้าวอัญเจดีย์


                หลังจากที่นาจากำเนิดออกมาแล้ว ได้ลงเล่นน้ำในทะเลตะวันออก
ลงไปจนถึงวังใต้น้ำ และไปเหยียบวังเจดีย์ของพญามังกร พญามังกรได้สั่ง
ให้ทหารจับ แต่กลับถูกนาจาฆ่าตายหมด รวมทั้งพญามังกรเก้าตัว ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้พญามังกรโกรธมากและจะนำความฟ้องถึงเง็กเซียน แต่ถูกนาจาสกัด
ไว้และใช้ธนูพระยูไลยิงตาย สื่อจี้พญามังกรเฒ่าบิดาของพญามังกร โกรธแค้น
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำทหารออกจับนาจ แต่ก็ถูกนาจาใช้กระบองวิเศษของพระ
บิดาตนฆ่าตายหมด นาจาจึงตัดสินใจเชือดเนื้อตัวเองแล้วคืนกระดูกให้กับพระ
บิดาของตน เมื่อนาจาตายแล้วจึงหอบวิญญาณของตนไปพบเซียนซือจุน เซียน
ซือจุนเห็นว่านาจามีความสามารถในการปราบมารปีศาจ จึงได้ชุบชีวิตให้กับ
นาจาโดยใช้ก้านบัวแทนกระดูก รากบัวแทนเนื้อ ใยบัวแทนเอ็น และใบบัวแทน
อาภรณ์ขึ้นมาใหม่


                ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จะเห็นว่ารูปลักษณ์ของนาจาเหยียบล้อไฟ มือ
ถือหอกอัคคี เหาะเหิรได้ เหล่ามารปีศาจต่างก็สยบต่อนาจาทั้งสิ้น ต่อมาภาย
หลังเง็กเซียนทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ เพื่อปกป้องประตูสวรรค์
ตลอดไป


[Q - 17/08/2007 - 15:12 - 203.144.143.2 ] Guest
คลิกที่ภาพเพื่อดูต่อ 
  No Image ผู้โพส : AA
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ AA ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
20/03/2007 - 16:21

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:24 ] User

นาจา เทพปราบมาร
            ภาพลักษณ์และเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมาของนาจานั้น แม่แต่หนู
เด็กเล็กแดงของจีนต่างก็รู้จักกันดี หนังสือที่บันทึกละเอียดที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวนี้ก็คือ รวมนิพนธ์เกี่ยวกับเทพเจ้าในสามศาสนา (พุทธ เต๋าและขงจื้อ)
ในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้


                นาจาเป็นร่างหนึ่งที่เง็กเซียนได้ลงมาจุติเป็นเซียนต้าหลัว ร่างสูง
เพียง 6 จ้างศรีษะจะมีกงจักร มีสามเศียรเก้าเนตร แปดกร มีอิทธิฤทธิ์พ่นควัน
เท้าเหยียบมังกร มือถือกฤษฎี เมื่อตวาดเสียงอันดังก้อง เหล่าเมฆาวลาหกถึง
กลับต้องสยบปฏิบัติตาม เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงให้นาจาลงมาจุติลงพื้นโลกเพื่อ
ปราบมารปีศาจ โดยให้นาจาจุติในครรภ์ของมเหสีของท้าวอัญเจดีย์


                หลังจากที่นาจากำเนิดออกมาแล้ว ได้ลงเล่นน้ำในทะเลตะวันออก
ลงไปจนถึงวังใต้น้ำ และไปเหยียบวังเจดีย์ของพญามังกร พญามังกรได้สั่ง
ให้ทหารจับ แต่กลับถูกนาจาฆ่าตายหมด รวมทั้งพญามังกรเก้าตัว ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้พญามังกรโกรธมากและจะนำความฟ้องถึงเง็กเซียน แต่ถูกนาจาสกัด
ไว้และใช้ธนูพระยูไลยิงตาย สื่อจี้พญามังกรเฒ่าบิดาของพญามังกร โกรธแค้น
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำทหารออกจับนาจ แต่ก็ถูกนาจาใช้กระบองวิเศษของพระ
บิดาตนฆ่าตายหมด นาจาจึงตัดสินใจเชือดเนื้อตัวเองแล้วคืนกระดูกให้กับพระ
บิดาของตน เมื่อนาจาตายแล้วจึงหอบวิญญาณของตนไปพบเซียนซือจุน เซียน
ซือจุนเห็นว่านาจามีความสามารถในการปราบมารปีศาจ จึงได้ชุบชีวิตให้กับ
นาจาโดยใช้ก้านบัวแทนกระดูก รากบัวแทนเนื้อ ใยบัวแทนเอ็น และใบบัวแทน
อาภรณ์ขึ้นมาใหม่


                ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จะเห็นว่ารูปลักษณ์ของนาจาเหยียบล้อไฟ มือ
ถือหอกอัคคี เหาะเหิรได้ เหล่ามารปีศาจต่างก็สยบต่อนาจาทั้งสิ้น ต่อมาภาย
หลังเง็กเซียนทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ เพื่อปกป้องประตูสวรรค์
ตลอดไป


 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 1)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
20/03/2007 - 16:24

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:25 ] User

นาจา เทพปราบมาร
            ภาพลักษณ์และเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมาของนาจานั้น แม่แต่หนู
เด็กเล็กแดงของจีนต่างก็รู้จักกันดี หนังสือที่บันทึกละเอียดที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวนี้ก็คือ รวมนิพนธ์เกี่ยวกับเทพเจ้าในสามศาสนา (พุทธ เต๋าและขงจื้อ)
ในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้


                นาจาเป็นร่างหนึ่งที่เง็กเซียนได้ลงมาจุติเป็นเซียนต้าหลัว ร่างสูง
เพียง 6 จ้างศรีษะจะมีกงจักร มีสามเศียรเก้าเนตร แปดกร มีอิทธิฤทธิ์พ่นควัน
เท้าเหยียบมังกร มือถือกฤษฎี เมื่อตวาดเสียงอันดังก้อง เหล่าเมฆาวลาหกถึง
กลับต้องสยบปฏิบัติตาม เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงให้นาจาลงมาจุติลงพื้นโลกเพื่อ
ปราบมารปีศาจ โดยให้นาจาจุติในครรภ์ของมเหสีของท้าวอัญเจดีย์


                หลังจากที่นาจากำเนิดออกมาแล้ว ได้ลงเล่นน้ำในทะเลตะวันออก
ลงไปจนถึงวังใต้น้ำ และไปเหยียบวังเจดีย์ของพญามังกร พญามังกรได้สั่ง
ให้ทหารจับ แต่กลับถูกนาจาฆ่าตายหมด รวมทั้งพญามังกรเก้าตัว ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้พญามังกรโกรธมากและจะนำความฟ้องถึงเง็กเซียน แต่ถูกนาจาสกัด
ไว้และใช้ธนูพระยูไลยิงตาย สื่อจี้พญามังกรเฒ่าบิดาของพญามังกร โกรธแค้น
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำทหารออกจับนาจ แต่ก็ถูกนาจาใช้กระบองวิเศษของพระ
บิดาตนฆ่าตายหมด นาจาจึงตัดสินใจเชือดเนื้อตัวเองแล้วคืนกระดูกให้กับพระ
บิดาของตน เมื่อนาจาตายแล้วจึงหอบวิญญาณของตนไปพบเซียนซือจุน เซียน
ซือจุนเห็นว่านาจามีความสามารถในการปราบมารปีศาจ จึงได้ชุบชีวิตให้กับ
นาจาโดยใช้ก้านบัวแทนกระดูก รากบัวแทนเนื้อ ใยบัวแทนเอ็น และใบบัวแทน
อาภรณ์ขึ้นมาใหม่


                ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จะเห็นว่ารูปลักษณ์ของนาจาเหยียบล้อไฟ มือ
ถือหอกอัคคี เหาะเหิรได้ เหล่ามารปีศาจต่างก็สยบต่อนาจาทั้งสิ้น ต่อมาภาย
หลังเง็กเซียนทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์ เพื่อปกป้องประตูสวรรค์
ตลอดไป


 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 2)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
20/03/2007 - 16:25

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:28 ] User
โลเฉีย หรือ นาจา จะเป็นรูปนี้


 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 3)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
20/03/2007 - 16:28

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:30 ] User
องค์นาจา

 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 4)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
20/03/2007 - 16:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:31 ] User
องค์นาจา

 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 5)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
20/03/2007 - 16:31

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:32 ] User
องค์กิมจา  ไม่รู้เครื่องเป็นไรเหมือนโพสไม่ไป เลยติดกันหลายข้อความ ขออภัยอย่างแรง

 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 6)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
20/03/2007 - 16:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:35 ] User

องค์นาจาจะมีห่วง คู่กาย ส่วนองค์กิมจาจะมีดาบคู่กาย แฟนเราที่เป็นร่างทรง เคยลงองค์นาจา กิมจาและบกจาแล้ว

แต่ส่วนมากจะลงองค์นาจามากกว่า

องค์นาจาท่านจะดื้อเหมือนเด็ก ท่านชอบผูกแกะ มัดผม

 
 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 7)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
20/03/2007 - 16:35

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:36 ] User
สามพี่น้อง ไทจื้อ

 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 8)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
20/03/2007 - 16:36

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:41 ] User

องค์บกจา 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 9)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
20/03/2007 - 16:41

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:49 ] User

ใครมีประวัติท่านนาจาและพี่น้องเพิ่มเติมอีก Post ให้เราด้วยนะ
 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 10)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
20/03/2007 - 16:49

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : AA - 20/03/2007 - 16:54 ] User

เท่าที่เราเคยเห็นเวลาองค์นาจาประทับร่างทรง จะมีห่วงตลอด และท่านก้อจะใจดีมาก ชอบแจกขนมเด็ก ๆ ศาลเจ้าที่เราเคยไปจะมีพระหลายองค์ลงประทับร่างทรง  ไม่เฉพาะเจาะจงว่าองค์ไหนจะลง แล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีความสำคัญอะไร  บางทีเวลามีเทศกาล หรืองานต่าง ๆ จะมีพระลงไม่ซ้ำกันบางครั้งก้อ 7-9 วัน ต้องคอยเปลี่ยน ซิ่วต้อให้พระแต่ละองค์

เราชอบนั่งมองและนั่งฟังเวลาองค์พระสอนคนที่มาหา
 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 11)
ผู้โพส : AA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
20/03/2007 - 16:54

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : AA - 27/03/2007 - 13:20 ] Guest

ส่วนมากพระที่ลงส่วนใหญ่จะเป็นองค์นาจา
 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 12)
ผู้โพส : AA สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 12 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 12
27/03/2007 - 13:20
203.170.226.253
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : AA - 27/03/2007 - 13:22 ] Guest
  เราเคยเห็นเวลาองค์นาจาลงพระ ท่านจะมักผูกผมเป็นประจำ เรายังเคยได้เชือกผูกผมขององค์พระท่านผูกแขนให้เราอะ ดีใจมากที่สุด


 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 13)
ผู้โพส : AA สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 13 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 13
27/03/2007 - 13:22
203.170.226.253
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : A - 27/03/2007 - 13:49 ] Guest

นาจา 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 14)
ผู้โพส : A สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 14 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 14
27/03/2007 - 13:49
203.170.226.253
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : A - 27/03/2007 - 15:04 ] Guest
อิอิ


 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 15)
ผู้โพส : A สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 15 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 15
27/03/2007 - 15:04
203.170.226.253
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กนับถือพระ - 28/03/2007 - 11:07 ] User

มีประวัติยาวกว่านี้ป่าวววววว
 
  Member หัวข้อ : 0200-1 (No. 16)
ผู้โพส : เด็กนับถือพระ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 16 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 16
28/03/2007 - 11:07

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : beau - 30/03/2007 - 02:03 ] User
 naja

 
  No Image หัวข้อ : 0200-1 (No. 17)
ผู้โพส : beau สถานะ : สมาชิก

Reply Number 17 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 17
30/03/2007 - 02:03

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : nate - 17/05/2008 - 07:59 ] User
รูปน่าลอง เปิดๆๆ ถกๆๆๆ


 
  Member หัวข้อ : 0200-1 (No. 18)
ผู้โพส : nate สถานะ : สมาชิก

Reply Number 18 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 18
17/05/2008 - 07:59

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : dragonrayong - 30/09/2008 - 07:20 ] User
จากหน่าจาซาไท้จื้อชลบุรี

 
  Member หัวข้อ : 0200-1 (No. 19)
ผู้โพส : dragonrayong สถานะ : สมาชิก

Reply Number 19 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 19
30/09/2008 - 07:20

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : love1034036 - 9/11/2010 - 11:17 ] User
ผมครับร่างทรง นาจา

 
  Member หัวข้อ : 0200-1 (No. 20)
ผู้โพส : love1034036 สถานะ : สมาชิก

Reply Number 20 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 20
9/11/2010 - 11:17

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0200-1 | ตอบ : 21 | เลขหน้า : 1 ถึง 1 | 2


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น ประวัติท่านนาจาและพี่น้อง  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team