PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
ความรู้เรื่อง " กิมซิ้น "

[ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:07 ] User

กิมซิ้น

 

金身

 

รูปที่ 1 “ จินเซิน ” 金身》 “ ไฉ่เสินเย๋  ”  财神爷》 [ da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:10 ] User

“ จินเซิน ” 金身》 ในภาษาจีนกลางหรือก็คือ   “ กิมซิ้น ” ในภาษาจีนฮกเกี้ยนและ    “ กิมซิง” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว เมื่อแปลตามตัวอักษรแล้วแปลว่า “ ร่างทอง ”  คำๆนี้ได้อิทธิพลมาจาก   พุทธศาสนาดังจะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระฉวี ( ผิว ) ดุจทองคำซึ่งเป็น 1 ในมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ   ( ลักษณะของมหาบุรุษ ) ต่อมาได้นำคำนี้มาใช้เรียกรูปเคารพ    ( ที่มีลักษณะเป็นประติมากรรม ) ของชาวจีนทั้งในพุทธศาสนา   และศาสนาเต๋า

 

 

วัสดุที่นำมาทำ    “ จินเซิน ” ก็มีมากมายอาทิเช่น ทองคำ, เงิน,ทองเหลือง, สำริด, หยก, หิน, ปูน, ไม้, กระเบื้องดินเผา ฯลฯ ในพุทธศาสนานั้นวัสดุที่นำมาสร้างจินเซินก็มีต่างๆกันไป   ขณะที่ศาสนาเต๋านั้นมากกว่าร้อยละ 80 สร้างด้วยไม้และไม้ที่นำมาสร้างนั้นก็มีต่างๆตั้งแต่ไม้ธรรมดาจนกระทั่งถึงไม้จันทร์, กฤษณาและไม้การบูร     โดย 3 ประการหลังนี้เป็นไม้เนื้อหอมและมีราคาแพงเมื่อนำมาสร้างจินเซินจึงถือว่าเป็นการบูชาอย่างหนึ่งด้วยและ      โดยเฉพาะไม้การบูรนั้นเป็นไม้เนื้อแกร่งมีกลิ่นหอมฉุน  ที่สำคัญคือไม้ชนิดนี้แมลงไม่กินจึงถือกันว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุดในการสร้างจินเซิน  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบางแห่งมีการนำวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ทดแทนได้แก่ ไฟเบอร์, เรซิ่น และเซรามิกเป็นต้น
 
  Member ผู้โพส : da0_sanqing
สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:07

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:11 ] User

ในการสร้างจินเซินของศาสนาเต๋านั้นมีวิธีการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเริ่มแรกด้วยการหาวัสดุที่จะนำมาจัดสร้าง ( ซึ่งจะนิยมใช้ไม้เป็นหลัก ) ต่อจากนั้นคือการแกะสลักในการแกะสลักนี้ก็ต้องหาฤกษ์อันเป็นมงคลซึ่งจะต้องมีความรู้ทางโหราศาสตร์จีน ( ซึ่งเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่งของศาสนาเต๋า ) พอสมควรและไม่ใช่ฤกษ์ที่ได้จากการเปิดหาในปฏิทินจีน  โดยการแกะสลักจะแกะตามลักษณะของ***ตามที่กำหนดและต้องไค้ขนาดตามลักษณะอันเป็นมงคลตามการวัดจากไม้บรรทัด “เหวินกงฉื่อ ”  文公尺    เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วก็จะเจาะบริเวณด้านหลังหรือด้านล่าง ( คือใต้ฐาน )ของจินเซินเพื่อบรรจุวัตถุบางประการซึ่งเชื่อกันกันว่าจะทำให้***มีพลัง กล่าวคือการแปรสภาพจากไม้ธรรมดาให้กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมา

 

รูปที่ 2 ไม้บรรทัด “เหวินกงฉื่อ ”  文公尺    
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 1)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:11

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:12 ] User

 รูปที่ 3.1  แสดงช่องที่เจาะด้านหลังของ “ จินเซิน  ” 金身 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 2)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:12

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:13 ] User

รูปที่ 3.2  แสดงช่องที่เจาะด้านล่าง ( ใต้ฐาน ) ของ “ จินเซิน ” 金身 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 3)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:13

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:13 ] User

ช่องที่เจาะด้านล่างหรือด้านหลังนี้เรียกว่า “ เสินไท ”  神胎  หรือ “ ***คัพภะ ” ( ไม่ใช่ “ ไทเสิน ”  胎神  ซึ่งหมายถึง***แห่งครรภ์ ) ถือกันว่าเป็นแหล่งแห่งปราณ  阳气 ของจินเซินโดยวัตถุที่บรรจุก็มีหลายอย่างอาทิเช่น ไหม 5 สี โดยจะบรรจุสีละ 1 เส้น ซึ่งแต่ละสีเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง 5 อันได้แก่สีแดงธาตุไฟ, สีขาวธาตุทอง, สีเขียวธาตุไม้, สีดำธาตุน้ำ และสีเหลืองธาตุดิน แต่ก็มีของบางอย่างที่ปรมาจารย์สั่งไว้ว่าห้ามบรรจุ ( ซึ่งไม่ขอกล่าวในที่นี้ ) ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อบรรจุไปแล้วจะส่งผลร้ายต่อผู้ครอบครองจินเซิน เช่นจะทำให้ภรรยาหรือบุตรสาวในบ้านเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน หรือในครอบครัวจะต้องมีคนตาบอด 2 คน และเมื่อบรรจุแล้วจะทำการตอกไม้ลิ่มเพื่อปิดตาย 
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 4)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:13

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:15 ] User

ในการสร้างจินเซินยุคแรก ๆนั้นจะส่วนมากแล้วจะมีเฉพาะการลงรัก ปิดทอง ( ซึ่งตรงกับความหมายของจินเซินที่แปลว่า “ ร่างทอง ” ) หรือแม้กระทั่งไม่มีการปิดทอง หรือทาสีแต่อย่างใด  จินเซินในยุคแรก ไม่ค่อยมีการทาสีเท่าใดนักเนื่องจากสีที่ผลิตได้ในยุคแรกได้จากการนำหินหรือแร่ธาตุที่มีสีมาบดให้ละเอียดจากนั้น นำไป  ผสมกับกาวยางที่ได้จากพืชหรือสัตว์ซึ่งมีวิธีการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยากและสีที่ได้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าใดนัก  ซึ่งสีในยุคแรกๆก็จะมีเพียงไม่กี่สีโดยจะมีสีทอง (ที่ได้จากการลงรักปิดทอง ) เป็นหลัก  อนึ่งลักษณะของการแต่งกาย  ของจินเซินที่เห็นในปัจจุบันนั้นมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งกายของอุปรากรจีน ( งิ้ว ) ในสมัยราชวงศ์หมิงและ  ราชวงศ์ชิง

 

 

รูปที่ 4 “ จินเซิน ” 金身 ***นาจา   哪吒三太子
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 5)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:15

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:16 ] User
รูปที่ 4 “ จินเซิน ” 金身 ***นาจา   哪吒三太子
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 6)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:16

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:17 ] User

เมื่อขั้นตอนแกะสลักเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนขั้นต่อไปคือ “ การเบิกเนตร ” หรือ “ไคกวาง ”   开光  หรือ “ไคเตี่ยนเอี๋ยนกวาง ”  开点眼光  ซึ่งเทียบได้กับพิธีเ ทว า ภิ เ ษ กหรือ พุ ท ธ าภิเ ษ กของคนไทย  การแกะสลักแม้จะเป็นงานยากแต่ถ้ามีฝีมือและวัตถุดิบก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าไม่มีฤกษ์ไคกวางแล้วก็คงลำบากซึ่งในทางปฏิบัตินั้นฤกษ์ไคกวางอาจต้องรอถึงหลายเดือน  เชื่อกันว่าพิธีไคกวางนี้จะเปลี่ยนจากไม้แกะสลักซึ่งเป็นเพียงงานศิลปะให้มีชีวิตขึ้นมาตลอดจนเป็นที่สถิตของ***เจ้า    พีธีไคกวางในพุทธศาสนามหายานนั้นจะต่างจากของศาสนาเต๋าซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงพีธีไคกวางของศาสนาเต๋าเท่านั้น
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 7)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:17

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:18 ] User

พิธีการโดยคร่าวๆนั้นจะนำทำการชำระล้างด้วยอาคมซึ่งเชื่อกันว่าจินเซินที่ไม่ผ่านการทำพิธีไคกวางจะมีภูตผีมาสิงสถิตอยู่จึงต้องทำการชำระล้างเพื่อไล่ผีและเสนียดให้หมดไป ( ในเรื่องนี้นั้นคนญี่ปุ่นเชื่อถือกันมากถึงขนาดว่าแม้แต่ตุ๊กตาเด็กเล่นก็เชื่อกันว่ามีวิญญาณสิงอยู่ ) จากนั้นจะมีการอัญเชิญ***มาและนำเลือดจากหงอนไก่มาแต้มบริเวณต่างๆของจินเซิน ( แต้มพอเป็นพิธีเท่านั้นโดยจะใช้เลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทำให้ไก่ตาย ) พร้อมกับการอ่านคาถาไคกวางจากนั้นเมื่อทำพิธีไคกวางเรียบร้อยแล้วก็จะทำการ “ ข้ามอัคคี ”    过火  ซึ่งเชื่อกันว่าการข้ามอัคคีนี้จะทำให้จินเซินบริสุทธิ์ปราศจากมลทินจากนั้นจึงอัญเชิญขึ้นแท่นประดิษฐานเป็นอันเสร็จพิธี   โดย พิธีไคกวางนี้สำคัญมากถือกันว่าจินเซินที่ไม่มีการผ่านพิธีไคกวางหรือพิธีไคกวาง ไม่สมบูรณ์นั้นเมื่อได้รับการ บูชาครบ 49 วันแล้ววิญญาณ ที่สิงอยู่ในจินเซินจะมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นจนสามารถทำร้ายผู้คนได้  อนึ่งพิธีไคกวางที่ใหญ่โต ตลอดจนถึงจินเซินที่สวยงามและมีราคาแพงไม่ได้ความว่าจะทำให้พิธีไคกวางสมบูรณ์แต่อย่างใด

 

 

รูปที่ 5 “ จินเซิน ” 金身 ม้าจู่  妈祖 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 8)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:18

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:19 ] User

ปัจจุบันได้มีการลดทอนพิธีบางส่วนด้วยเหตุผลบางประการเช่นการหาฤกษ์แกะสลักจินเซินและการเจาะช่องด้านหลังจินเซิน   ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันจินเซินที่จัดสร้างขึ้นร้อยละ 99 ผลิตขึ้นเพื่อการค้าโดยผู้ประกอบการ  ซึ่งในข้อเท็จจริงคงไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่จะรอฤกษ์แกะสลักเพื่อการสร้างจินเซินและในปัจจุบันการเจาะช่องด้านหลังก็ไม่มีแล้ว อีกประการหนึ่งการนำจินเซินที่ผลิตสำเร็จรูปมาเจาะเองหากไม่มีความชำนาญแล้วอาจทำให้จินเซินได้รับความเสียหายได้
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 9)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:19

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:20 ] User

เนื่องจากไม้การบูรหาเป็น ไม้ยากและมีราคาแพงซึ่งแม้แต่ในอดีตการสร้างจินเซินที่มีขนาดใหญ่ยังต้องใช้ไม้หลายชิ้นประกอบกัน  ในปัจจุบันจึงมีผู้ผลิตบางรายนำ ไฟเบอร์หรือเรซิ่นมาสร้างจินเซินและด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเมื่อผลิตเสร็จเป็นชิ้นงานแล้วแทบจะแยกไม่ออกของความแตกต่างระหว่างจินเซิน ที่สร้างด้วยไม้หรือเรซิ่นและ ไฟเบอร์ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตบางรายจึงไม่ทำการทาสีใต้ฐานจินเซินเพื่อเปิดเผยลายไม้ให้ผู้บริโภคทราบว่าจินเซินที่ตนผลิตนี้ผลิตจากไม้จริงแต่ก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ทีเดียวว่าไม้ที่เห็นนั้นเป็นไม้จันทร์หรือไ ม้การบูรเพราะเหตุที่ว่าสีและกลิ่นของไม้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำขึ้นได้  โดยราคาของ จินเซินนั้นก็มีตั้งแต่หลักพันต้นๆจนถึงหลายแสนแสนเลยก็มีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพวัสดุที่นำมาผลิตตลอดจนถึงฝีมือของผู้ผลิต เป็นสำคัญ
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 10)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:20

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 16/09/2008 - 19:21 ] User

ในปัจจุบันคำว่า “  จินเซิน  ” 金身 เป็นคำศัพท์ที่ยังคงใช้ในชาวจีนบางกลุ่มเท่านั้นขณะที่คำว่า “ ฝอเซี่ยง ” 佛像 ซึ่งมีความหมายถึงพระพุทธรูปและคำว่า “ เสินเซี่ยง ” 神像 ซึ่งมีความหมายถึงเทวรูปเข้ามาแทนที่  อย่างไรก็ตามจินเซินยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีน ( ทั้งในและนอกประเทศจีน ) จนถึงปัจจุบันแม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, วัฒนธรรม, ศาสนา และการเมืองมามากแค่ไหนก็ตาม

 

 

 

 

.......................
 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 11)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
16/09/2008 - 19:21

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : da0_sanqing - 17/09/2008 - 06:15 ] User

รูปที่ 6 แสดงการเจาะและบรรจุวัตถุบางอย่างด้านหลังของจินเซิน 金身


 
  Member หัวข้อ : 1022-1 (No. 12)
ผู้โพส : da0_sanqing สถานะ : สมาชิก

Lock ล็อกกระทู้
17/09/2008 - 06:15

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้ดูแล : จงผ้อแป๋ - 28/11/2008 - 15:27 ] Admin
 
  Admin หัวข้อ : 1022-1 (No. 13)
ผู้โพส : จงผ้อแป๋ สถานะ : ผู้ดูแล

Lock ล็อกกระทู้
28/11/2008 - 15:27

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 1022-1 | ตอบ : 13 | เลขหน้า : 1 ถึง 1

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team