PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
หม่าโจ้วและบริวารหูทิพย์ตาทิพย์

[ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:31 ] User

เพื่อเป็นการสนองเจตนารมย์ของ admin และสหายเจี๊ยะฉ่ายทุกท่านในการแบ่งหัวข้อเกี่ยวกับกิมซิ้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้า/ค้นหา จึงขออนุญาตตั้งหัวข้อ "รวมกิมซิ้นหม่าโจ้ว" ขึ้นอีกหนึ่งหัวข้อในการรวบรวมภาพกิมซิ้น/ประวัติขององค์หม่าโจ้ว เพื่อให้เพื่อนๆ สะดวกต่อการค้นคว้ากันต่อไปครับ ทั้งนี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมส่งภาพกิมซิ้นหม่าโจ้ว เพื่อรวบรวมและบันทึกไว้ให้ร่วมกันศึกษาต่อไป

ขอบคุณครับ 
  No Image ผู้โพส : jay
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ jay ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
28/11/2006 - 11:31

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:32 ] User

天上聖母 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 1)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
28/11/2006 - 11:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:33 ] User
天上聖母

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 2)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
28/11/2006 - 11:33

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:34 ] User

天上聖母

  
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 3)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
28/11/2006 - 11:34

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:34 ] User
天上聖母

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 4)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
28/11/2006 - 11:34

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:35 ] User
天后聖母

[ ATTA - 28/11/2006 - 14:39 ] User
องค์นี้คือ เทียนโหวเซี่ยบ้อ ครับ


 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 5)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
28/11/2006 - 11:35

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:37 ] User
หูทิพย์ ตาทิพย์ บริวารแห่งองค์หม่าโจ้ว

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 6)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
28/11/2006 - 11:37

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:37 ] User
หม่าโจ้ว

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 7)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
28/11/2006 - 11:37

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ช่วยกัน - 28/11/2006 - 13:50 ] Guest

<SCRIPT type=text/javascript>

<IFRAME id=kpfLogFrame style="DISPLAY: none" src="http://127.0.0.1:44501/pl.html?START_LOG" onload=destroyIframe(this)>

เทียนส่องเส่งโบ้

<SCRIPT type=text/javascript>


[ ATTA - 28/11/2006 - 15:51 ] User
天上聖母

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 8)
ผู้โพส : ช่วยกัน สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
28/11/2006 - 13:50
202.12.74.5
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ATTA - 28/11/2006 - 16:08 ] User
天上聖母

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 9)
ผู้โพส : ATTA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
28/11/2006 - 16:08

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนซัวเต้ง - 28/11/2006 - 19:21 ] Guest

เคยมีโอกาสร่วมสักการะ องค์พระเทียนซ่งเซ่งโบ้ที่อัญเชิญมาประดิษฐานชั่คราว ณ.ลานนวมินทร์ เป็นกิมซิ้นที่งดงามมาก (ไม่ใช่ภาพนี้นะครับ) 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 10)
ผู้โพส : คนซัวเต้ง สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
28/11/2006 - 19:21
125.24.24.65
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนซัวเต้ง - 28/11/2006 - 19:27 ] Guest
เคยเห็นเจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง ทรงเครื่องแต่งกายคล้ายๆกัน ไม่ทราบว่าเป็นค่านิยมของชาวแผ่นดินใหญ่ หรือไต้หวันหรือเปล่าครับ เพราะไม่ค่อยเห็นกิมซิ้นเจ้าแม่ของศาลเจ้าต่างๆทรงเครื่องอาภรณ์อย่างในรูปนี้

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 11)
ผู้โพส : คนซัวเต้ง สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
28/11/2006 - 19:27
125.24.24.65
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:24 ] Guest

อายจังไปเอามาจากเวปอื่นอะคับ นี่คือองค์มาจ้อที่เชิญมาประดิษฐานเมื่อปีก่อนโน้น

<SCRIPT type=text/javascript>


[ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:25 - 202.12.74.5 ] Guest

แหะๆ

<SCRIPT type=text/javascript>


[ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:27 - 202.12.74.5 ] Guest

มาจ้อ <SCRIPT type=text/javascript>
[ รักพ่อรักแม่มาก - 4/03/2008 - 04:54 ] User
ปัจจุบันท่าน(ที่เชิญมาจากต่างประเทศ รู้สึกจะเป็นไต้หวัน)ประดิษฐานอยู่ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต


 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 12)
ผู้โพส : ช่วยกัน สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 12 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 12
29/11/2006 - 11:24
202.12.74.5
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:26 ] User

เรามาดูกิมซิ้นที่เก่ามากๆครับ 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 13)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 13 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 13
2/12/2006 - 12:26

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:28 ] User
ต่อครับ

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 14)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 14 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 14
2/12/2006 - 12:28

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:29 ] User
ยังมีอีกครับ

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 15)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 15 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 15
2/12/2006 - 12:29

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:30 ] User

ต่อครับ 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 16)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 16 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 16
2/12/2006 - 12:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:32 ] User
มีอีกครับ


 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 17)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 17 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 17
2/12/2006 - 12:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:33 ] User
มีอีกครับ

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 18)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 18 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 18
2/12/2006 - 12:33

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:39 ] User
สุดท้ายแล้วครับ

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 19)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 19 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 19
2/12/2006 - 12:39

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:44 ] User
แถมครับ ลูกศิษย์ท่าน

[ michel - 3/10/2009 - 05:05 ] User
รออาม่าไคกวง

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 20)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 20 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 20
2/12/2006 - 12:44

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0011-1 | ตอบ : 118 | เลขหน้า : 1 ถึง 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น หม่าโจ้วและบริวารหูทิพย์ตาทิพย์  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT