PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
หม่าโจ้วและบริวารหูทิพย์ตาทิพย์

[ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:31 ] User

เพื่อเป็นการสนองเจตนารมย์ของ admin และสหายเจี๊ยะฉ่ายทุกท่านในการแบ่งหัวข้อเกี่ยวกับกิมซิ้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้า/ค้นหา จึงขออนุญาตตั้งหัวข้อ "รวมกิมซิ้นหม่าโจ้ว" ขึ้นอีกหนึ่งหัวข้อในการรวบรวมภาพกิมซิ้น/ประวัติขององค์หม่าโจ้ว เพื่อให้เพื่อนๆ สะดวกต่อการค้นคว้ากันต่อไปครับ ทั้งนี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมส่งภาพกิมซิ้นหม่าโจ้ว เพื่อรวบรวมและบันทึกไว้ให้ร่วมกันศึกษาต่อไป

ขอบคุณครับ 
  Member ผู้โพส : jay
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ jay ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
28/11/2006 - 11:31

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:32 ] User

天上聖母 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 1)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
28/11/2006 - 11:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:33 ] User
天上聖母

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 2)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
28/11/2006 - 11:33

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:34 ] User

天上聖母

  
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 3)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
28/11/2006 - 11:34

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:34 ] User
天上聖母

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 4)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
28/11/2006 - 11:34

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:35 ] User
天后聖母

[ ATTA - 28/11/2006 - 14:39 ] User
องค์นี้คือ เทียนโหวเซี่ยบ้อ ครับ


 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 5)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
28/11/2006 - 11:35

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:37 ] User
หูทิพย์ ตาทิพย์ บริวารแห่งองค์หม่าโจ้ว

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 6)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
28/11/2006 - 11:37

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : jay - 28/11/2006 - 11:37 ] User
หม่าโจ้ว

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 7)
ผู้โพส : jay สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
28/11/2006 - 11:37

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ช่วยกัน - 28/11/2006 - 13:50 ] Guest

<SCRIPT type=text/javascript>

<IFRAME id=kpfLogFrame style="DISPLAY: none" src="http://127.0.0.1:44501/pl.html?START_LOG" onload=destroyIframe(this)>

เทียนส่องเส่งโบ้

<SCRIPT type=text/javascript>


[ ATTA - 28/11/2006 - 15:51 ] User
天上聖母

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 8)
ผู้โพส : ช่วยกัน สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
28/11/2006 - 13:50
202.12.74.5
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ATTA - 28/11/2006 - 16:08 ] User
天上聖母

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 9)
ผู้โพส : ATTA สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
28/11/2006 - 16:08

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนซัวเต้ง - 28/11/2006 - 19:21 ] Guest

เคยมีโอกาสร่วมสักการะ องค์พระเทียนซ่งเซ่งโบ้ที่อัญเชิญมาประดิษฐานชั่คราว ณ.ลานนวมินทร์ เป็นกิมซิ้นที่งดงามมาก (ไม่ใช่ภาพนี้นะครับ) 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 10)
ผู้โพส : คนซัวเต้ง สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
28/11/2006 - 19:21
125.24.24.65
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : คนซัวเต้ง - 28/11/2006 - 19:27 ] Guest
เคยเห็นเจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง ทรงเครื่องแต่งกายคล้ายๆกัน ไม่ทราบว่าเป็นค่านิยมของชาวแผ่นดินใหญ่ หรือไต้หวันหรือเปล่าครับ เพราะไม่ค่อยเห็นกิมซิ้นเจ้าแม่ของศาลเจ้าต่างๆทรงเครื่องอาภรณ์อย่างในรูปนี้

 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 11)
ผู้โพส : คนซัวเต้ง สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
28/11/2006 - 19:27
125.24.24.65
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้โพส : ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:24 ] Guest

อายจังไปเอามาจากเวปอื่นอะคับ นี่คือองค์มาจ้อที่เชิญมาประดิษฐานเมื่อปีก่อนโน้น

<SCRIPT type=text/javascript>


[ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:25 - 202.12.74.5 ] Guest

แหะๆ

<SCRIPT type=text/javascript>


[ช่วยกัน - 29/11/2006 - 11:27 - 202.12.74.5 ] Guest

มาจ้อ <SCRIPT type=text/javascript>
[ รักพ่อรักแม่มาก - 4/03/2008 - 04:54 ] User
ปัจจุบันท่าน(ที่เชิญมาจากต่างประเทศ รู้สึกจะเป็นไต้หวัน)ประดิษฐานอยู่ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต


 
  No Image หัวข้อ : 0011-1 (No. 12)
ผู้โพส : ช่วยกัน สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 12 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 12
29/11/2006 - 11:24
202.12.74.5
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:26 ] User

เรามาดูกิมซิ้นที่เก่ามากๆครับ 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 13)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 13 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 13
2/12/2006 - 12:26

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:28 ] User
ต่อครับ

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 14)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 14 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 14
2/12/2006 - 12:28

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:29 ] User
ยังมีอีกครับ

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 15)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 15 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 15
2/12/2006 - 12:29

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:30 ] User

ต่อครับ 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 16)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 16 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 16
2/12/2006 - 12:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:32 ] User
มีอีกครับ


 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 17)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 17 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 17
2/12/2006 - 12:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:33 ] User
มีอีกครับ

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 18)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 18 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 18
2/12/2006 - 12:33

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:39 ] User
สุดท้ายแล้วครับ

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 19)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 19 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 19
2/12/2006 - 12:39

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กหาดใหญ่ - 2/12/2006 - 12:44 ] User
แถมครับ ลูกศิษย์ท่าน

[ michel - 3/10/2009 - 05:05 ] User
รออาม่าไคกวง

 
  Member หัวข้อ : 0011-1 (No. 20)
ผู้โพส : เด็กหาดใหญ่ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 20 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 20
2/12/2006 - 12:44

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0011-1 | ตอบ : 118 | เลขหน้า : 1 ถึง 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น หม่าโจ้วและบริวารหูทิพย์ตาทิพย์  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team