PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
ศาลเจ้าโจวซือกง(วัดซุนเล่งยี่) ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

[ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 08:31 ] User

ศาลเจ้าโจวซือกง(วัดซุนเล่งยี่) ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  กทม.

ศาลเจ้าโจวซือกง(วัดซุนเล่งยี่) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวจีนฮกเกี้ยนในประเทศไทย สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.๑๘๐๔ (พ.ศ.๒๓๔๗)  ตั้งอยู่ในย่านตลาดน้อย ซอยวานิช ๒ โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระเซ่งจุ๊ยจ้อซือ  清水祖師   และเทพเจ้าอื่นๆที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ อาทิ  พระไทจื่อเอี๋ย 太子爺  เจ้าพ่อกวนอู  關聖帝君  เจ้าแม่ทับทิม 天上聖母  เจ้าพ่อเสือ  และที่สำคัญมี สามสิบหกเทพเจ้า 三十六天罡 อยู่อีกด้วย

 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นแบบปลายราชวงศ์ชิง (ค.ศ.๑๕๘๙-๑๙๑๑) ถึงแม้จะมีการซ่อมแซมหลายครั้งแต่ก็คงแบบอย่างเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม หลังคาศาลเจ้าเป็นแบบซานเหมินติ่ง บริเวณบนสุดบนสันหลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้ว และหงส์ คู่ชูดอกโบตั๋น  ลวดลายประดับประดาต่างๆล้วนมีความสวยงามยิ่งคู่ควรแก่การอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

 [ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 08:43 ] User
1.  ป้าย บริเวณโถงทางเข้า หน้าศาลเจ้า

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 08:45 ] User

2.  โถงทางเข้า

 [ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 08:49 ] User

 3.  บ่อมังกรเขียว 青龙[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:00 ] User
4.   บ่อเสือขาว  白虎

 
  Member ผู้โพส : คนแซ่หลิม
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ คนแซ่หลิม ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
4/11/2007 - 08:31

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:02 ] User
5.  เทพโจวซือกง   清水祖師

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:06 ] User
6.  เจ้าพ่อเสือ   玄天上帝

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:11 ] User
7.  สามสิบหกเทพเจ้า  三十六天罡    

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:13 ] User
8.  ลีทีก๊วยเซียนซือ  李鐵拐

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:16 ] User

9.  ไท้จื่อเอี๋ย  太子爺 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 1)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
4/11/2007 - 09:02

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:17 ] User
10. พระสังกัจจายน์  彌勒菩薩 

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:19 ] User
11.สามสิบหกเทพเจ้า  三十六天罡

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:23 ] User

12. เจ้าแม่ทับทิม  天上聖母

 [ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:24 ] User

13.เจ้าพ่อกวนอู  關聖帝君[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:32 ] User
14. เจ้าแม่กวนอิม  觀世音菩薩

 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 2)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
4/11/2007 - 09:17

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:38 ] User

คราวนี้เป็นภาพในส่วนของรายละเอียดส่วนต่างๆครับ..[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:39 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:47 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:51 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:54 ] User
.

 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 3)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
4/11/2007 - 09:38

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 09:59 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 10:03 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 10:08 ] User
.

[ คนแซ่หลิม - 4/11/2007 - 10:11 ] User
.

 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 4)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
4/11/2007 - 09:59

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : naibenz - 4/11/2007 - 12:24 ] User

อยู่ กทม. เหรอ ครับ

ขอ ที่อยู่อย่างละเอียด หน่อย ครับ ผม อยู่ แถว รามคำแหง อ่ะ

ขอบคุณมากๆครับ
[ naibenz - 5/11/2007 - 07:49 ] User
คุณ คนแซ่หลิม ครับ ขอที่อยู่ ของศาลเจ้า อย่างละเอียดหน่อย ได้ ป่ะ ครับ


 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 5)
ผู้โพส : naibenz สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
4/11/2007 - 12:24

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ ผู้ดูแล : จงผ้อแป๋ - 5/11/2007 - 18:29 ] Admin

ในนามของทีมงานผู้ดูแล และ สมาชิกอื่นๆ

ขอขอบคุณสมาชิก คุณคนแซ่หลิม มากๆครับ

ที่กรุณาอำนวยข้อมูลและรูปภาพเกี่ยวกับ

ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย เพื่อการศึกษาและค้นคว้า

ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

ขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีให้ตลอดมาและหวังว่าคงจะมีอยู่ตลอดไป

ขอบคุณครับ
 
  Admin หัวข้อ : 0010-1 (No. 6)
ผู้โพส : จงผ้อแป๋ สถานะ : ผู้ดูแล

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
5/11/2007 - 18:29

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กน้อย - 5/11/2007 - 19:28 ] User

ขอบคุณ โก๊คนแซ่หลิมมากนะครับ อ๊ามนี้ถือได้ว่าเปงอ๊ามที่เก่าแก่เหมือนกันและมีสมาคมชาวฮกเกี้ยนเปงผู้ดูแล

วันนี้ผมไปไหว้และมีโอกาสได้เข้าไปด้านหลังขององคืโจวซือกง วึ่งทางอ๊ามได้เอาผ้าคลุมออก ที่ชุดของท่านน่าสนใจมากผั่งขวามือเปงมังกร9ตัว ฝั่งซ้ายจะเปงพระอรหันตร์ เด๋วผมลองหารูปก่อน เด๋วถ้าเจอจะเอาลงให้สหายทุกท่าได้ชมกันนะครับ
 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 7)
ผู้โพส : เด็กน้อย สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
5/11/2007 - 19:28

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กน้อย - 5/11/2007 - 04:30 ] User
รูปองค์โจวซือกงที่ไม่มีผ้าคลุม

 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 8)
ผู้โพส : เด็กน้อย สถานะ : สมาชิก

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
5/11/2007 - 04:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ศิษย์หลวงจีน - 20/11/2007 - 11:13 ] User

คุณแซ่หลิมครับ

ศาลเจ้าเช็งจุ้ยโจวซือที่ตลาดน้อยนั้น เค้าชื่อวัดซุ่นเฮงหย๊ หรือ หุ่ยหน่ำตั๊วครับ
 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 9)
ผู้โพส : ศิษย์หลวงจีน สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
20/11/2007 - 11:13

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ศิษย์หลวงจีน - 20/11/2007 - 11:14 ] User
โทษทีคร๊าบ ชื่อวัด ซุ่นเฮงหยี่


 
  Member หัวข้อ : 0010-1 (No. 10)
ผู้โพส : ศิษย์หลวงจีน สถานะ : สมาชิก

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
20/11/2007 - 11:14

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : NOยาชา - 15/07/2010 - 16:23 ] User
สวยมากเลย


 
  No Image หัวข้อ : 0010-1 (No. 11)
ผู้โพส : NOยาชา สถานะ : สมาชิก

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
15/07/2010 - 16:23

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0010-1 | ตอบ : 11 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น ศาลเจ้าโจวซือกง(วัดซุนเล่งยี่) ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team