PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

[ สมาชิก : michel - 7/04/2009 - 05:32 ] User
องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 

[ michel - 7/04/2009 - 05:35 ] User
เกี้ยวประทับเจ้าพ่อในการเสด็จออกโปรด

[ michel - 7/04/2009 - 05:36 ] User
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหลังปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารเก๋งจีน ที่มีความสวยงามกว่าหลังเดิม พร้อมตกแต่งและภายในและนอกอาคารด้วยศิลปะแบบจีนประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร แรงบันดาลใจหรือ เจ้าพ่อวิเชียรโชติ แกะสลักด้วยไม้โพธิ์ มีลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราช อยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยว ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามวิจิตร แล้วปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ทับไปอีกชั้นหนึ่ง มีความสูงประมาณ ๑ ศอกเศษ ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นที่เคารพสักการะของชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะชาวประมงและคนไทยเชื้อสายจีน จะมีความเชื่อถือศรัทธามากก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็นการเซ่นไหว้สักการะทุกครั้ง กล่าวกันว่า ในสมัยนั้นมีการพบแผ่นไม้แกะสลักคล้ายเทวรักษ์ลอยน้ำมาขึ้นที่คลองลัดป้อม ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก ไม่ไกลจากที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครในปัจจุบันมากนัก ชาวบ้านจึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนตลิ่งจากนั้นจึงสร้างเพิงหลังคามุงจากหลังเล็กๆ ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งทางน้ำ และทางบก ได้สักการบูชา เมื่อมีผู้มาบูชาบนบานศาลกล่าว ปรากฏว่ามีหลายคนประสบความสำเร็จสมหวัง จนเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน ต่อมาได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตรงบริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งใช้เป็นป้อมปราการริมน้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยป้อมแห่งนี้มี พระวิเชียรโชติ นายทหารใหญ่เจ้าเมืองสาครบุรีเป็นผู้ปกครอง และบังคับบัญชาป้อม

ต่อมาเมื่อท่านเจ้าเมืองเสียชีวิต ชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของท่านมาสถิต ณ ศาลตรงป้อมปราการแห่งนี้ด้วย


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร มีชื่อเดิมที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "ศาลเทพเจ้าจอมเมือง" ตั้งอยู่บริเวณต้นศรีมาโพธิ์ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ภายในบริเวณป้อมวิเชียรโชฎก ในปัจจุบันศาลเจ้าหลังดังกล่าวไม่ปรากฏร่องรอยเหลืออยู่เลยการเริ่มสร้าง ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร แทนศาลเดิมได้เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๑ โดยพระยาสาครคณาถิรักษ์ เจ้าเมืองสมุทรสาคร หลวงอนุรักษ์นฤผดุง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และขุนสมุทรมณีรัตน์ กำนันตำบลท่าฉลอมได้ดำเนินการบอกบุญขอบริจาคจากชาวสมุทรสาคร ผู้มีจิตศรัทธา จนสามารถรวบรวมเงินทุนสร้างศาลขึ้นมาใหม่ ตามแบบที่ขอมาจากกรมศิลปกรแต่การก่อสร้างศาลครั้งนั้นไม่สำเร็จสมบูรณ์ ยังขาดช่อฟ้า ใบระกา เนื่องจากเงินทุนที่ประชาชนบริจาคไม่เพียงพอ ดังนั้นอีกสองปีต่อมา ขุนสมุทรมณีรัตน์ ขุนเชิดมหาชัย และนายยงกุ่ย หทัยธรรม ทั้งสามท่านจึงร่วมกันออกเงินส่วนที่เหลือ จนสร้างศาลเสร็จเรียบร้อยสำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ นายจาด แนวสิงโต ช่างประจำวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับจ้างในวงเงิน ๑,๘๐๐ บาท โดยจัดทำช่อฟ้า ใบระกา สลักจั่ว ประดับกระจกปั้นที่ปลายเสา และสร้างทุ่นท่าน้ำ ตลอดจนถนนจากหน้าศาลถึงสะพานทุ่น ส่วนแท่นบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองจัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยนายเทียม นางกิเน้ย เทียนผาสุก ชาวประมง ตำบลท่าฉลอมเป็นผู้ว่าจ้างช่างจีน ชื่อนายกวง แซ่โค้ว ให้เป็นผู้แกะสลักและประดิษฐานภายในศาลเมื่อการก่อสร้างศาลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางราชการให้ขุนสมุทรมณีรัตน์เป็นประธาน ประกอบด้วยกรรมการจากฝ่ายราชการ พ่อค้า คหบดี ใน จ.สมุทรสาคร เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต่อมา ในพ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมัยนั้น ได้ให้มีการสร้างศาลหลักเมืองแห่งใหม่ขึ้นด้านหลังศาลหลักเมืองสมุทรสาครหลังเดิม และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐาน ณ ที่เดียวกัน โดยได้รื้อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทิ้ง ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสมุทรสาครในขณะนั้นเป็นอย่างมาก โดยเชื่อกันว่า เป็นการทำให้ชาวสมุทรสาครอยู่กันอย่างไม่มีความสุข การค้าขายไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ชาวสมุทรสาครจึงลงความเห็นว่า ควรจะสร้างศาลใหม่ขึ้นในที่เดิม และได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองลงมาประดิษฐานยังศาลที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้ ด้วยแรงร่วมใจของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินตามกำลังศรัทธาจนสร้างศาลหลังใหม่นี้สำเร็จลงด้วยดี
เรื่องและภาพ มานพ พฤฒิวโรดม[ michel - 7/04/2009 - 05:38 ] User
ธงเจ้าพ่อ

[ michel - 7/04/2009 - 05:40 ] User

หลักชัยของลุกหลานมหาชัย[ michel - 7/04/2009 - 05:43 ] User

อัญเชิญเจ้าพ่อประทับลงเรือ[ michel - 7/04/2009 - 05:46 ] User
พระอาทิตย์ทรงกลด

[ michel - 7/04/2009 - 05:49 ] User
เรือเจ้าพ่อ

 
  Member ผู้โพส : michel
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ michel ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
7/04/2009 - 05:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : MAHACHAI - 27/04/2009 - 14:47 ] User

คุณเป็นคนมหาชัยหรอ    ผมก็ใช่  ลูกศิษย์เจ้าแม่จุ้ยบ๊วยเซี้ยเนี้ย  ท่าฉลอม
 
  Member หัวข้อ : 0091-1 (No. 1)
ผู้โพส : MAHACHAI สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
27/04/2009 - 14:47

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : michel - 2/05/2009 - 06:48 ] User
ครับผมเป้นคนมหาชัยครับ  ผมก็ศรัทธาในองค์จูบ๊วยเนี่ยเหมือนกันครับ  ยินดีที่ได้รู้จักครับ


 
  Member หัวข้อ : 0091-1 (No. 2)
ผู้โพส : michel สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
2/05/2009 - 06:48

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : mocza18 - 10/10/2009 - 16:19 ] User

ผมคนมหาชัยเหมือนกัน

อยู่แถววัดป้อมไม่ไกลจากเจ้าพ่อหลักเมืองอ่ะคับ

ว่างๆแวะมาไหว้พระที่บ้านได้ อิอิ

hipz_lets_pray@hotmail.com

แอดมาคุยได้ๆๆๆ
 
  Member หัวข้อ : 0091-1 (No. 3)
ผู้โพส : mocza18 สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
10/10/2009 - 16:19

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0091-1 | ตอบ : 3 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team