PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
การตั้งหิ้ง (ตั่ว) พระด้วยตนเอง

[ สมาชิก : da0_sanqing - 15/08/2011 - 03:41 ] User
มีคนเคยถามไว้นานมากแล้ว เรื่องเกี่ยวการตั้งตั่วพระ แต่ไม่มีโอกาสได้เขียนสักที ที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เป็นการตั้งตั่วพระแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง ในความเป็นจริงทุกคนคงตั้งกันเป็นอยู่แล้ว คงไม่ถือว่าสิ่งที่ผมเขียนต่อไปนี้จะถูกต้องที่สุด ถือเป็นการประกอบการพิจารณาก็แล้วกัน

และด้วยเหตุที่คนจีนนั้นจะยืนในการประกอบพิธีกรรม หิ้งพระของชาวจีนจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับโต๊ะหมู่บูชาของคนไทย ในที่นี้จะว่าถึงหลักการทั่วๆ ไป ของการตั้งหิ้งพระของชาวจีน ในสายของเต๋า (จริงแล้วเต๋าก็มีหลายสาย เอาแน่ไม่ได้เหมือนกัน) สำหรับที่พักอาศัยของบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับวัด, ศาลเจ้า, อ๊าม และไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเถรวาท, มหายาน, วัชรยาน และลัทธิศาสนาอื่นๆ แต่อย่างใด

โดยทั่วไปหิ้งพระจะแบ่งออกเป็น ๒ แบบ ๔ ลักษณะ ๒ แบบคือ แบบชั่วคราวและแบบถาวร (ที่จริงเรียกถาวรไม่ได้เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรถาวร ในที่นี้หมายถึง การตั้งนานๆ แบบตั้งในบ้านเรือน) ๔ ลักษณะคือนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีก ๒ แบบคือ แบบทั่วไปและแบบเฉพาะทาง ซึ่งแบบเฉพาะทางเป็นการใช้แบบจำเพาะ ซึ่งมีวิธีการที่ต่างกันไปหลายแบบ ตามที่มีการถ่ายทอดกันมา ส่วนแบบชั่วคราว เนื่องจากเป็นตั้งในชั่วเวลาไม่นาน (ไม่กี่ชม. - ไม่กี่วัน) จึงไม่สำคัญมากมาย ในที่นี้จึงจะกล่าวเฉพาะแบบถาวรทั่วไปเท่านั้น

ซึ่งการตั้งหิ้งพระ (ตั่ว) แบบถาวรทั่วไปมีหลักการคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

- ขนาดที่เหมาะสม ของโต๊ะพระ เมื่อวัดขนาดโดยรวมแล้ว ไม่ควรสูงกว่าระดับสายตา และไม่ควรต่ำกว่าสะดือ

- ขนาดของโต๊ะ ความกว้าง x ยาว x สูง ควรใช้ไม้วัดเหวินกง ในการเลือกขนาด (อย่าสับสับสนระหว่าง ไม้วัดเหวินกงและเต็งหลัน ไม้วัดเหวินกงใช้กับงานมงคล หิ้งพระ ฯลฯ ส่วนไม้วัดเต็งหลัน ใช้กับงานอัปมงคล โลงศพ หลุมศพ ฯลฯ)

- โต๊ะต้องมั่นคง แข็งแรง ตรง ไม่โยก ไม่คลอน ไม่คด ไม่ร้าว ไม่แตก ไม่หัก (ไม่ควรใช้โต๊ะพับ, ไม่ควรตั้งบนหลังตู้) ฯลฯ

- โต๊ะที่ดีที่สุดควรทำจากไม้ธรรมชาติ

- การตั้งโต๊ะ ต้องมั่นคง ด้านหลังต้องพิงผนังที่แข็งแรงและทึบ ไม่ควรมีหน้าต่าง, ประตู หรือทางเดินหลังหิ้งพระ

- โดยทั่วไป มักตั้งโต๊ะพระในตำแหน่งประธานของบ้าน (หลังอิงผนังหลังบ้าน หันหน้าออกหน้าบ้าน) แต่บางที่อาจตั้งในตำแหน่งอื่นได้

- ใกล้ๆ โต๊ะพระไม่ควรมีแหล่งน้ำ  เช่น ห้องน้ำ เครื่องซักผ้า อ่างน้ำ ตู้ปลา ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ล้างจาน ฯลฯ

- ควรตั้งในที่สงบ ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ไม่ควรตั้งในที่ๆ จะต้องมีคนเดินผ่าน เช่น ทางเดิน บันไต ฯลฯ

- บริเวณที่ตั้งโต๊ะพระ ถ้าจะให้ดีควรจะมีห้องโดยเฉพาะ แสงสว่างต้องพอเพียงตลอดเวลา (อาจใช้ไฟฟ้าช่วย) แต่ไม่ควรตากแดด อากาศต้องถ่ายเทสะดวก อย่าให้มืดทึบ อับ ชื้น แต่อย่าให้ลมโกรก

- อย่าตั้งโต๊ะพระอยู่ใต้หรือตรงกับ ขื่อ คาน เครื่องปรับอากาศ โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟแรงสูง ฯลฯ

- คนที่แต่งงานหรือนอนกับแฟนไม่ควรตั้งโต๊ะพระไว้ในห้องนอน คนที่ไม่มีแฟนหากนอนในห้องพระ ต้องแต่งตัวให้เหมาะสม และระมัดระวังการทำกิริยาที่ไม่สมควร เช่น การหันเท้าไปหาโต๊ะพระ ฯลฯ ทางที่ดีไม่ควรตั้งโต๊ะพระในห้องนอน

- บ้าน ๑ หลังควรมีโต๊ะพระแค่โต๊ะเดียว ไม่ควรมีมากกว่านี้ (ไม่นับรวมทีกงและตี่จู่เอี๊ย) และยิ่งไม่ควรตั้งโต๊ะพระหรือกิมซิ้น (เทวรูป, พระพุทธรูป) เข้าหากัน เพราะจะทำให้คนในบ้าน, ญาติพี่น้อง,เพื่อนฝูง ฯลฯ ทะเลาวิวาทกัน

- กิมซิ้น, กระถางธูป, ถ้วยน้ำชา , จำนวนชั้น ฯลฯ บนโต๊ะพระทั้งหมดต้องมีจำนวนเป็นเลขคี่ (ยกเว้นเทียนและโคมไฟต้องมีจำนวนเป็นเลขคู่ เพราะเลขคี่เป็นเลขของคนเป็น ส่วนเลขคู่เป็นเลขของคนตาย)

- จำนวนของกิมซิ้น (เทวรูป, พระพุทธรูป) สำหรับคนทั่วไป ๓ - ๕ องค์ ก็เพียงพอแล้ว บางกรณีอาจมีได้ถึง ๙ แต่ไม่ควรมากกว่านี้ เพราะบ้านคนไม่ใช่วัดหรือศาลเจ้า ไม่ควรมีมากเกิน การมีกิมซิ้นมากเกินไปจะทำให้บ้านร้อน เด็กที่เกิดใหม่จะกระสับกระส่าย สมาธิสั้น บ้านจะร้อน คนในบ้านจะหงุดหงิดโมโหง่าย เก็บเงินไม่อยู่ หากินลำบาก จะร้อนที่ คนในบ้านอยู่ไม่ติดบ้าน ฯลฯ

- ควรคำนึงเรื่องความสมดุล ของจำนวนสิ่งของ และขนาดของโต๊ะพระ โดยพิจารณาจากส่วนสูง ขนาด กว้าง ยาว ของ สิ่งของที่อยู่บนโต๊ะ และตัวโต๊ะเข้าประกอบ

- โต๊ะพระ ๑ โต๊ะ ควรมีกระถางธูปแค่ใบเดียว (ถ้าจะมากกว่านี้ ควรเป็น ๓ ใบ แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควร)

- วัสดุที่นำมาทำกระถางธูป ควรทนต่อไฟและความร้อน ที่นิยมมากที่สุดคือทองเหลือง บางสายห้ามใช้กระถางธูปที่ทำจากหิน, หินอ่อน, กระเบื้อง, เพราะสามารถแตกได้ จะไม่เป็นมงคล อีกสาเหตุหนึ่งการใช้กระถางหินตั้งหน้าพระ ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่มาขวางหน้า จะทำให้คนในบ้านทำอะไรจะพบกับอุปสรรค ที่จริงการจัดตั่วพระก็เหมือนกับการจัดฮวงจุ้ยบ้าน หน้าบ้านมีก้อนหินขวางทางก็ไม่ดีเช่นกัน

- กระถางธูปควรเป็นทรงกลม เพราะหมายถึงท้องฟ้า สามารถใช้ไหว้ได้ทั่งพระและบรรพบุรุษ ส่วนกระถางธูปสี่เหลี่ยมนั้น ใช้ไหว้ได้เฉพาะบรรพบุรุษเท่านั้น เพราะสี่เหลี่ยมหมายถึงดิน (คนตาย) กระถางธูปที่มี ๓ ขา เหมาะที่จะเป็นกระถางขนาดใหญ่ที่ตั้งกระพื้นมากกว่า (ยกเว้นกระถางกำยานใบเล็กๆ ที่มีขาได้ เพราะเวลาเผา กระถางจะร้อนมาก ถ้าไม่มีขา โต๊ะอาจจะไหม้ได้) พยายามอย่าใช้กระถางธูปที่แปลกประหลาดจะดีที่สุด

- บางแห่งในกระถางธูปจะมีการใส่เมล็ดพันธุ์พืช ๕ อย่าง (โหงวเจ๋งจี้) อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรื่องของวงตระกูล (เหมือนเมล็ดพืช) ซึ่งมี ๓ สูตร ดังนี้ 

๑. แบบที่มีขายทั่วไป (ง่ายสุด)

๒. ถั่ว ๕ สี คือ ถั่วดำ, ถั่วแดง, ถั่วขาว, ถั่วเขียว และถั่วเหลือง (ถั่วที่กล่าวมานี้เม็ดจะเล็กๆ กลมๆ ไม่ใช่ถั่วเม็ดใหญ่ๆ ที่ใช้ทำขนม)

๓. ธัญพืช ๕ ประการ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ข้าวสาลี และถั่ว

นอกจากนี้ยังมีการใส่ผลลำไยแห้งและ แป้งหมักเหล้า (จิ่วเปี้ย) และเมื่อรวมกับโหงวเจ๋งจี้ทั้ง ๕ ก็จะเป็น ๗ อย่างๆ นี้ ใส่เล็กน้อยแค่ก้นกระถางก็พอ แล้วกลบด้วยขี้ธูป หรือเม็ดแป้งสาคู (ที่ใช้ทำขนม) หรือข้าวเหนียว (เชื่อกันว่าข้าวเหนียวไล่สิ่งอัปมงคลได้) ห้ามใช้ทรายใส่ในกระถางธูปเด็ดขาด เพราะคำว่าทรายในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่า (ซา - สัวะ) ที่แปลว่าพิฆาต ถือว่าเป็นอวมงคล นอกจากนี้บางแห่งอาจจะมีการใส่เหรียญจีนโบราณ, ฮู้ ฯลฯ ตามแต่กรณี (อย่าใส่โหงวเจ๋งจี้เยอะ และต้องกลบให้มิด เพราะจะมีแมลงมอดมากินได้)

- ควรพิจารณากระถางธูป โดยพิจารณาจากความสูงของกิมซิ้น เชื่อกันว่าถ้าใหญ่เกินไปจะบังหน้าพระ แต่ถ้ากระถางเตี้ย (เล็ก) เกิน จะทำให้เหมือนรู้สึกว่า จุดไฟลนขาพระ ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเพราะถ้าใหญ่เกิน จะบังปราณพระ (ชี่) ไม่ให้สำแดงพลัง แต่เล็กเกินจะทำให้ปราณเทพรั่ว ไม่สามารถเก็บกักพลังได้ ปิดปราณพระไม่ให้เข้า เงินจะไม่เข้าบ้าน ขวางทางพระไม่ให้ออก ก็ทำมาหากินลำบาก ตำแหน่งกระถางธูปก็คือตำแหน่งกระจิบแดงในทางฮวงจุ้ยนั่นเอง

ถ้าสังเกตก็จะพบว่า การจัดตั่วพระก็คือ การจัดฮวงจุ้ยนั่นเอง แต่เป็นการย่อมาจัดอยู่ในโต๊ะตัวหนึ่ง ตั่วพระก็คือพิภพย่อมๆ พิภพหนึ่ง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกนั่งทางใน จึงเห็นตั่วพระว่าเป็นเมืองๆ หนึ่ง ที่มีคนอยู่ในนั้นมากมาย ขณะที่คนทั่วๆ ไปกลับเห็นว่าเป็นแค่โต๊ะตัวหนึ่งเท่านั้น การจัดตั่วพระนั้นจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เน้นที่ความสมดุลของอินและหยาง โดย

- ตำแหน่งประธานคือหลังและสูงสุดของตั่ว (ที่ผิงผนัง) คือเต่าดำ คือธาตุน้ำเป็นอิน

- ตำแหน่งด้านหน้าที่ตั้งกระถางธูปคือกระจิบแดงธาตุไฟ เป็นหยาง (นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราวางกระถางธูป และจุดไฟ - ธูปที่ตำแหน่งนี้ เพราะตรงนี้คือธาตุไฟ)

- ด้านซ้ายของตั่ว (ด้านขาวของเราเมื่อหันหน้าเข้าตั่ว) คือมังกรเขียวธาตุไม้เป็นหยาง

- ส่วนด้านขวาของตั่ว (ด้านซ้ายของเราเมื่อหันหน้าเข้าตั่ว) คือพยัคฆ์ขาวธาตุทองเป็นอิน

นอกจากนี้อินหยางยังหมายถึง

อิน  - ทึบ, มืด, ชื้น, สูง, สั้น ฯลฯ

หยาง - สว่าง, โล่ง, แห้ง, เตี้ย, ยาว ฯลฯ

และเมื่อพูดถึง ตำแหน่งทั้ง ๔ ย่อมหมายถึงธาตุทั้ง ๕ ไปโดยปริยาย ("ปริยาย" แปลว่า "โดยอ้อม") ซึ่งถ้าเราจะขยายตำแหน่งทั้ง ๔ ไปเป็น ๘ (ปากว้า - ปั๊ดกั้ว) ก็ยังได้ แต่มันจะซับซ้อนไป เอาแค่ ๔ ก็พอ

ที่นี่เราจะมาพิจารณาผลกระทบของภาวะที่อินและหยางขาดสมดุล โดยสามารถแยกได้ออกเป็น ๒ กรณีใหญ่ๆ ดังนี้ (การพิจารณานี้ ไม่เพียงแต่ใช้กับตั่วพระเท่านั้น ยังสามารถใช้ได้กับ ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยหลุมฝังศพ ดวงชะตา ฯลฯ และการพิจารณาความสมดุลของอินและหยางยังมีแตกออกไปอีกมาก ในที่นี้จะพูดแค่หลักพื้นฐานเท่านั้น)

๑. ภาวะที่อินมากกว่าหยาง - ในครอบครัวจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพศหญิงจะเป็นผู้นำครอบครัว เพศชายจะไร้สามารถ ป่วยเรื้อรัง อายุสั้น เด็กที่เกิดมาถ้าเป็นชายมีโอกาสที่จะเป็นรักร่วมเพศสูง สุขภาพจิตของคนในบ้านจะเครียด กดดันสูง เก็บกด จะป่วยเกี่ยวกับระบบ เลือด น้ำเหลือง ไต ฯลฯ

๒. ภาวะที่หยางมากกว่าอิน - ในครอบครัวจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพศชายจะเป็นผู้นำครอบครัว เพศหญิงจะไร้สามารถ ป่วยเรื้อรัง อายุสั้น เด็กที่เกิดมาถ้าเป็นหญิงมีโอกาสที่จะเป็นรักร่วมเพศสูง สุขภาพจิตของคนในบ้านจะฟุ้งซ่านสมาธิสั้น หงุดหงิด ขี้โมโห และจะป่วยเกี่ยวกับ ร้อนใน ความดันโลหิต หัวใจ เส้นเลือดในสมอง ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าภาวะสุดโต่งทั้ง ๒ ทาง ล้วนแต่ไม่ไม่เป็นผลดี เพราะชีวิต (ทั้งที่เป็นชีวิตโดยส่วนบุคคล, สังคม, ประเทศชาติ, โลก, ธรรมชาติ ) ที่มีความสุข มีภราดรภาพ คือภาวะที่อินและหยางสมดุล สอดประสาน เกื้อกูล และคานอำนาจซึ่งกันและกัน

แต่ทั้งนี้คงไม่ได้หมายความว่า การจัดตั่วพระตามหลักความสมดุลของอินและหยางนี้ จะต้องให้ทุกอย่างเท่ากัน ราบเรียบไปทั้งหมด การจัดจึงเป็นศิลปะพอสมควร ซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาด้วยตนเอง

นอกยังจากนี้ยังบางประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้

- ถ้าบูชาบรรพบุรุษร่วมกับตั่วกับพระ ตำแหน่งของบรรพบุรุษต้องไม่สูงกว่าพระ ทางที่ดีความอยู่ตำแหน่งพยัคฆ์ขาว เพราะสังกัดอิน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่า ถ้าด้านพยัคฆ์ขาวเป็นด้านที่กิมซิ้นถืออาวุธ (เช่น กวนอูถือง้าว) ก็ไม่ควร

- ตำแหน่งกระถางธูปต้องอยู่หน้าสุด โดยถัดรองลงมาจากแนวถ้วยน้ำชา อย่าวางกิ้มซิ้น หรือป้าย (รูป) วิญญาณ อยู่หน้ากระถางธูป (นับจากตัวเราเมื่อยืนอยู่หน้าตั่ว)

- การตั้งตั่วพระใหม่ต้องดูฤกษ์ (กรุณาปรึกษาผู้ชำนาญการ) และห้ามตั้งใน ๗ จันทรคติจีน เพราะเป็นเดือนปล่อยผี หากหาผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ อนุโลมให้ตั้งในวันพระจีน (๑ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำจันทรคติจีน)

- การักษาความสะอาด ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ควรรื้อตั่วมาเช็ดล้างบ่อยๆ ปีหนึ่ง ครั้งหรือ ๒ ครั้งก็พอ (โดยมากทำในช่วงตรุษจีน) การจัดวางถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าสุมของสารพัดไว้บนตั่ว ทำความสะอาดก็ยาก รักษาความสะอาดก็ยิ่งยาก แต่ถ้าจัดเก็บวางให้เรียบร้อย แม้มีฝุ่นบ้างก็ไม่นักหนาอะไร ปัดๆ นิดหน่อยก็พอ และที่สำคัญอย่าวางของที่ไม่เกี่ยวข้องไว้บนตั่วพระ

- อย่านำเข็มทิศ (ทั้งแบบธรรมดา และเข็มทิศฮวงจุ้ย), ไม้วัดเหวินกง, ไม้วัดเตงหลัน มาวัดหรือเข้าใกล้ตั่วพระที่ตั้งเสร็จแล้ว เพราะแสดงถึงภาวะที่ตั่วพระที่ยังตั้งไม่เสร็จ ไม่สมบูรณ์ (เพราะของพวกนี้ต้องวัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตั้ง) ถือว่าไม่เป็นมงคล

- กิมซิ้นไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้ ตั่วพระไม่ใช่ชั้นวางตุ๊กตา ไม่ใช่ของเล่น ไม่จำเป็นอย่านำมาแต่งหน้าแต่งตัว หรือรื้อจัดวางใหม่บ่อยๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดของตั่วพระคือความมั่นคงและความสงบ เพราะคนที่ตัวเองยังไม่มั่นคงย่อมคุ้มครองใครไม่ได้

- ไม่ควรวางสิ่งของใต้ตั่วพระ ไม่ควรใช้ใต้ตั่วพระเป็นที่เก็บของ

- ถ้าชีวิตและครอบครัวมีความสุขดีอยู่แล้ว แล้วมีคนมาทักว่าตั้งตั่วพระ, จัดฮวงจุ้ย ฯลฯ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง อย่าไปเชื่อ และไม่ต้องจัดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่เพิ่มเติม

- ไม่ควรบูชากิมซิ้นที่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย กรณีที่พบว่ากิมซิ้นบูชาชำรุดเสียหายกรุณาปรึกษาผู้ชำนาญการ

ถ้าตั่วพระสมบูรณ์และสมดุลดีอยู่แล้ว ก็อย่าหาอะไรมาเพิ่มอีก ไม่ว่าจะเป็นกิมซิ้น, ของตกแต่ง ฯลฯ จำไว้อย่างหนึ่งว่า จะไม่มีคำว่า "ความสุข" สำหรับคนที่ไม่รู้จักพอ

- ความงดงามของกิมซิ้น คือศรัทธาของผู้เคารพบูชา หาใช่รูปลักษณ์ภายนอก กิมซิ้นที่มีอยู่ แม้ว่าไม่รูปภายนอกจะไม่งดงาม แต่รู้ไว้ว่านั่นคือวาสนาที่เงินซื้อไม่ได้ คนที่ตัดสินสิ่งใดๆ จากรูปลักษณ์ภายนอก คนๆ นั้นไม่คู่ควรต่อคำว่าศรัทธา และการเคารพบูชาใดๆ

- การกระทำใดที่เกี่ยวกับกิมซิ้นที่ไคกวง และตั่วพระที่ตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ ขยับ โยกย้าย ทำความสะอาด ถ่ายรูป ฯลฯ ต้องขออนุญาตก่อน อย่าทำอะไรโดยพละการ

- หากตั้งตั่วพระแล้ว ควรจุดธูปบูชาทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งในตอนเช้า (ระวังฟืนไฟด้วย) หากจะบูชา***กไม้หรือผลไม้ ต้องเอาใจใส่ อย่าให้เหี่ยวเฉาคาตั่วพระ การไม่มีตั่วพระดีกว่าการที่มีแล้วไม่ดี หรือมีแล้วไม่เอาใจใส่

- การจุดธูปไหว้เมื่อตั้งตั่วพระครั้งแรก ต้องให้หัวหน้าครอบครัว (ประธานในบ้าน) ไหว้ก่อน โดยครั้งแรกให้จุดธูปมากสักหน่อย แล้วค่อยให้สมาชิกในครอบครัวค่อยไหว้ตาม เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง

- การตั้งตั่วพระเป็นเรื่องมงคล อย่าเอะอะโวยวาย ร้องไห้ ส่งเสียงดัง ฯลฯ

ความจริงอย่างที่สุดก็คือ คนแบบไหนก็ไหว้พระแบบนั้น ถ้าพอที่จะดูเป็น พอเห็นตั่วเห็นพระก็พอจะรู้ได้ว่าคนในบ้านนี้เป็นคนแบบไหน สัมพันธภาพครอบครัวเป็นอย่างไร ซึ่งอย่าว่าแต่พระหรือตั่วเท่านั้น แค่เห็นก้านธูปที่ปักอยู่ในกระถางก็พอจะบอกได้อะไรหลายๆ อย่าง บางทีถ้าไม่สังเกตก็คงไม่ทันคิด แต่คนเราเป็นคนอย่างไรมันแสดงออกมาหมด ไม่ว่าจะเป็น รูปร่างหน้าตา น้ำเสียง นิสัยใจคอ  คำพูด การกระทำ วิธีคิด การแต่งตัว การแต่งบ้าน ลายมือ ลายเซ็น ฯลฯ ด้วยเหตุนี้พวกเรียนโหงวเฮ้ง ถึงบอกว่าแค่เห็นหน้าก็รู้ไปถึงไส้ถึงพุง และกิมซิ้นและการจัดวาง, การตกแต่งตั่วพระ ฯลฯ ก็ไม่ใช่สิ่งนอกเหนือไปจากนี้ อย่างคนที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ตนเองเป็นคนขี้โมโห ขี้อิจฉา พอไหว้ไปนานๆ ใบหน้าของกิมซิ้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนกลายเป็นดุขึ้นมา แต่ถ้าตรงกันข้ามผลที่ออกมาก็ตรงกันข้ามเช่นกัน การไหว้พระแบบไหน ไหว้พระอะไรก็มีนัยยะเช่นเดียวกัน และหากเมื่อบูชาไปนานๆ สื่อสัมพันธ์ถึงกัน ถ้ากิมซิ้นอยู่ดีๆ แตกหักชำรุดเสียหาย ก็อาจเป็นลางบอกเหตุร้ายต่อผู้บูชาและบุคคลในครอบครัวได้ด้วย เพราะคนก็คือพระและพระก็คือคน

 

คงไม่ได้หมายความว่า ถ้าคนเราตั้งตั่วพระที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จบ เพราะตั่วพระเป็นแค่หนึ่งในหลายองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ในหลัก ๓ ประสาน (ฟ้า, ดิน, บุคคล) ตั่วพระเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้น อย่างไรก็ตามขอเพียงใจคนมีพระ ทำดีละชั่ว พระจะอยู่กับคนผู้นั้นตลอดไป ไม่ว่าที่ไหน และจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

-

  
  Member ผู้โพส : da0_sanqing
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ da0_sanqing ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
15/08/2011 - 03:41

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เสี่ยเล็ก - 16/08/2011 - 12:08 ] User
 ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ หายไปนานแต่มาแต่ละทีความรู้เน้นๆทั้งทั้นเลยนะครับ


 
  Member หัวข้อ : 0367-1 (No. 1)
ผู้โพส : เสี่ยเล็ก สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
16/08/2011 - 12:08

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : ลูกหลานแช่อ๋อง - 16/08/2011 - 02:35 ] User
ได้ความรู้อีกมาก ขอบคุณครับ


 
  Member หัวข้อ : 0367-1 (No. 2)
ผู้โพส : ลูกหลานแช่อ๋อง สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
16/08/2011 - 02:35

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : นะโม - 16/08/2011 - 04:16 ] User
ขอบคุณมาก เลยคับ ที่ นำ ความ รู้ เกร็ด เล็ก เกร็ดน้อย มา ให้ อ่าน กัน


 
  Member หัวข้อ : 0367-1 (No. 3)
ผู้โพส : นะโม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
16/08/2011 - 04:16

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : bigzastar - 9/04/2012 - 08:28 ] User
ได้ความรู้ดีๆ อีกแล้ว ขอบคุณครับ


 
  Member หัวข้อ : 0367-1 (No. 4)
ผู้โพส : bigzastar สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
9/04/2012 - 08:28

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : bigzastar - 9/04/2012 - 08:30 ] User
ได้ความรู้ดีๆ เพิ่มอีกแล้ว ขอบคุณครับ


 
  Member หัวข้อ : 0367-1 (No. 5)
ผู้โพส : bigzastar สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
9/04/2012 - 08:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0367-1 | ตอบ : 5 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น การตั้งหิ้ง (ตั่ว) พระด้วยตนเอง  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team