เว็บไซต์นี้จัดทำโดยคนภูเก็ต โดย YutPhuket.Com ข้อมูลทั้งหมดทำจัดทำเพื่อเผยแพร่ ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ)ภูเก็ต