ประเพณีถือศีลกินผักวันที่ห้า

กำหนดการประเพณีถือศีลกินผักวันที่ห้า

เก้าโง้ย โช่ยหง่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

**** พิธีกรรม ของแต่ละศาลเจ้า เพื่อความแน่นอน กรุณาเช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง จะดีกว่า ทางเราไม่ยืนยันข้อมูล 100% อาจจะมีการคาดเคลือนได้ ****

อ๊าม(ศาลเจ้า)หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง(กะทู้)

 • 05.00 / 17.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และถากส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่-ลอจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือรับใช้พระในงานประเพณีถือศีลกินผักปีต่อไป)

อ๊าม (ศาลเจ้า)จุ้ยตุ่ย (จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง)

 • ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์)

อ๊าม(ศาลเจ้า)บางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)

อ๊าม(ศาลเจ้า)บ้านท่าเรือ (ท่าเรือ)

 • 07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ซุ่ยบุ๋นต๋อง (หล่อโรง)

 • 20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 24.00 น. ประกอบพิธีเก้งเต๋(ถวายบวงสรวง)

อ๊าม(ศาลเจ้า)หลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง)

 • 09.00 น./19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์)
 • 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.09 น. ประกอบพิธีป้ายซิดแซ (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)
 • 23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ยกเค่เก้ง (จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง)

 • 07.30 น./20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

อ๊าม(ศาลเจ้า)กวนเต้กุ้น (สะปำ)

 • 19.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระบริเวณหมู่บ้านสะปำ)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ซำไป่กอง (บางคู)

 • 20.30 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ(การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

อ๊าม(ศาลเจ้า)เจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

 • 06.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต)
 • 17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

อ๊าม(ศาลเจ้า)เต้กุ๊นไต่เต่(บ้านป่าสัก)

 • 07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระภายในบ้านป่าสัก-ตลาดบ้านดอน)
 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

อ๊าม(ศาลเจ้า)กิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)

 • 19.30 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแซ(พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง ๗)และ ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์) และถากซ้อ(การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง นาคา

 • 09.00 น. ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว(พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณคณะกรรมการอ๊ามผู้ล่วงลับไปแล้ว)
 • 16.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้งรอบหมู่บ้าน
 • 20.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

**** พิธีกรรม ของแต่ละศาลเจ้า เพื่อความแน่นอน กรุณาเช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง จะดีกว่า ทางเราไม่ยืนยันข้อมูล 100% อาจจะมีการคาดเคลือนได้ ****

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *