ประเพณีถือศีลกินผักวันที่เก้า

กำหนดการประเพณีถือศีลกินผักวันที่เก้า (วันสุดท้าย)

เก้าโง้ย โช่ยเก้า

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

**** พิธีกรรม ของแต่ละศาลเจ้า เพื่อความแน่นอน กรุณาเช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง จะดีกว่า ทางเราไม่ยืนยันข้อมูล 100% อาจจะมีการคาดเคลือนได้ ****

อ๊าม(ศาลเจ้า)หล่ายถู่ต่าวโบ้เก๊ง(กะทู้)

 • 05.00 / 17.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) บริเวณศาลเจ้า
 • 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 19.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน) ณ หมู่บ้านกะทู้

อ๊าม (ศาลเจ้า)จุ้ยตุ่ย (จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง)

 • 15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 18.09 น. ประกอบพิธีถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 23.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)
 • 23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน) ณ สะพานหิน

อ๊าม(ศาลเจ้า)บางเหนียว (บางหนียวต่าวโบ้เก้ง, มูลนิธิเทพราศี)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 17.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 22.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)บ้านท่าเรือ (ท่าเรือ)

 • 17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ซุ่ยบุ๋นต๋อง (หล่อโรง)

 • 07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(แห่พระรอบเมือง)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สงบจิต สวดมนต์)และถากซ้อ(การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)หลิมฮู้ไท้ซู (สามกอง)

 • 09.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)
 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 19.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)
 • 23.09 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)
 • 24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 19.30 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 22.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร)
 • 22.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน

อ๊าม(ศาลเจ้า)ยกเค่เก้ง (จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง)

 • 07.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)และประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร)
 • 23.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)กวนเต้กุ้น (สะปำ)

 • 19.45 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 22.45 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร)และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ซำไป่กอง (บางคู)

 • 08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง(แห่พระรอบเมือง)บริเวณบ้านสะปำและบางคู
 • 16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 19.30 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
 • 21.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 23.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)เจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ)

 • 16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 17.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 23.30 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)
 • 24.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)ณ บริเวณ สะพานหิน

อ๊าม(ศาลเจ้า)เต้กุ๊นไต่เต่(บ้านป่าสัก)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 18.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 23.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)
 • 24.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)กิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)

 • 15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 21.00 น. ประกอบพิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)และถากซ้อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
 • 23.15 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่ (พระอิศวร)และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

อ๊าม(ศาลเจ้า)ฮุนจงอ๊าม จ้อสู่ก้ง นาคา

 • 16.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยง อาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
 • 20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน(สะเดาะเคราะห์)
 • 23.00 น. ประกอบพิธีส่งองค์ยกฮ๋องซ่งเต่(พระอิศวร) และองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่(องค์เก้าราชัน)

**** พิธีกรรม ของแต่ละศาลเจ้า เพื่อความแน่นอน กรุณาเช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง จะดีกว่า ทางเราไม่ยืนยันข้อมูล 100% อาจจะมีการคาดเคลือนได้ ****

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *