Phuket Vegetarian Festival กินเจภูเก็ต ถือศีลกินผักภูเก็ต

พิธีกรรมแต่ละวัน

เรารวบรวมข้อมูลพิธีกรรมของแต่ละศาลเจ้าในแต่ละวัน ตลอด 9วัน ของประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต แต่ละศาลเจ้ามีพิธีกรรม ในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกัน

**** พิธีกรรม ของแต่ละศาลเจ้า เพื่อความแน่นอน กรุณาเช็คข้อมูล วันและเวลา กับศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าโดยตรง จะดีกว่า ****

คลิ๊กดูรายละเอียด