พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

พิธีแห่พระของศาลเจ้า (อิ้วเก้ง)

พิธีเอี๊ยวเก๊ง (พิธีแห่พระ) เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ๊วหองไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีขบวนธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก (ไฉ้เปี๋ย) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว (ร่มฉัตรจีน) ต่อด้วยตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ๊วหองไต่เต่ ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านและคุกเข่าอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ๊วหองไต่เต่ขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามจ้อสู่ก้งนาคา ศาลเจ้าฮุนจงอ๊าม (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามซำไป่กอง (บางคู)
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (ศาลเจ้าสะปำ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง (บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู (ศาลเจ้าสามกอง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง (หาดสุรินทร์ )
 • อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ (ฉลอง)
 • อ๊ามเจ่งอ๋อง   (ตรงข้ามรพ วชิระ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามบ้านท่าเรือ (ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ)(แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
 • อ๊ามฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา (แห่พระรอบหมู่บ้าน)
 • อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
 • อ๊ามกวนเต้กุ้น (สะปำ )

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามบางเหนียว (ศาลเจ้าบางเหนียว ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง (บ้านดอน)
 • อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( ศาลเจ้าเชิงทะเล ) (แห่พระเขตอำเภอถลาง)
 • อ๊ามจงหงี่ต๋อง (น้ำตกโตนไทร)
 • อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )

วันที่ 21 ตุลาคม 2566

 • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (แห่พระรอบเมือง) ****
 • ศาลเจ้ากิ๊มซืออ๋องเก้ง (หมู่บ้านเคียน หมู่บ้านสาคู หมู่บ้านในยาง สนามบินและหมู่บ้านเมืองใหม่)

วันที่ 22 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามเต้กุ้น (บ้านนาบอน)
 • อ๊ามไหเหยียนเก้ง (ไม้ขาว )
 • อ๊ามยกเค่เก้ง ( จ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง ) (แห่พระรอบเมือง) ****

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

 • อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ ( บ้านเคียน )
 • อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง ( หล่อโรง ) (แห่พระรอบเมือง) ****
 • อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

พิธีลุยไฟแต่ละศาลเจ้า (โก้ยโห้ย)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

 • 20.09 น. อ๊ามจุ้ยตุ่ย
 • 20.09 น. ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
 • 20.30 น. อ๊ามท่าเรือ
 • 20.45 น. อ๊ามกวนแต้กุ้น (สะปำ)
 • 20.45 น. อ๊ามยกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
 • 21.00 น. อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง(หล่อโรง)
 • 21.00 น. อ๊ามเต้กุน ( บ้านนาบอน )
 • 21.00 น. อ๊ามไหเหยียนเก้ง ( บ้านไม้ขาว )

วันที่ 21 ตุลาคม 2566

 • 21.00 น. อ๊ามต่ายฮวดต๋อง ( หาดสุรินทร์ )
 • 21.00 น. อ๊ามบู้เส่งต๋อง ( บ้านเคียน )

วันที่ 22 ตุลาคม 2566

 • 14.00 น. อ๊ามกิ๊มซืออ๋องเต้าโบ้เก้ง ( บ้านดอน )
 • 20.00 น. อ๊ามบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง ( บางเหนียว )
 • 20.00 น. อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ( บ้านป่าสัก )
 • 20.09 น. อ๊ามหลิมฮู้ไท้ซู ( สามกอง )
 • 20.09 น. อ๊ามจงหงี่ต๋อง น้ำตกโตนไทร
 • 20.15 น. อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง ( บ้านเมืองใหม่ )
 • 20.30 น. อ๊ามส่ามอ๋องหู้ ( เชิงทะเล )
 • 20.30 น. อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ ( ฉลอง )

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

 • 15.00 น. อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบ้เก๊ง ( ศาลเจ้ากะทู้ )
 • 19.30 น. อ๊ามซำไป่กอง ( บางคู )

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *