Phuket Vegetarian Festivel กินเจภูเก็ต ถือศีลกินผักภูเก็ต

พิธีการกำหนดการกินผักภูเก็ต

ท่านสามารถคลิ้กชมกำหนดการพิธีสำคัญๆที่ประกอบในงานประเพณีถือศีิลกินผักของศาลเจ้าต่างๆในภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้ง), พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ย), พิธีขึ้นบันไดมีด, พิธีเดินสะพานตะปู, พิธีสะเดาะเคราะห์ (โก้ยห่าน) คลิ้กชมกำหนดการต่างๆได้ที่นี่

คลิ๊กดูรายละเอียด
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยคนภูเก็ต โดย YutPhuket.Com ข้อมูลทั้งหมดทำจัดทำเพื่อเผยแพร่ ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ)ภูเก็ต